Новини

Георги Гергов изкупува Странджа ще създаде модерно екологично овцевъдство
( 02/08/2011 21:38 )

Пет нови банки ще финансират проекти от Програмата за развитие на селските райони
( 02/08/2011 21:43 )

Зам.- министър Цветан Димитров се срещна с животновъди в Смолян
( 02/08/2011 22:22 )

От септември започват проверки за тригодишното изпълнение на проекти на млади фермери
( 05/08/2011 17:25 )

Фонд «Земеделие» организира максимално бързо договаряне на средствата по de minimis
( 05/08/2011 20:21 )

Според МЗХ : Преодоляна е отрицателната тенденция в животновъдството
( 05/08/2011 20:22 )

Европейската комисия даде зелена светлина на Схема на държавна помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско обо
( 05/08/2011 20:38 )

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 Г.
( 05/08/2011 20:39 )

Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в дого-ворите си с фирми изпълнители
( 06/08/2011 21:34 )

Френска компания„Лакталис Груп” възнамерява да инвестира в млечния сектор у нас
( 08/08/2011 12:46 )

Животновъдите ще получават пасищата дългосрочно
( 08/08/2011 13:45 )

Според министър Найденов животновъдството трябва да бъде подпомагано, за да се преодолее дисбаланса между този отрасъл и зърнопроизводството, който се
( 11/08/2011 12:04 )

ДФ „Земеделие” изплати общо 965 хил. лв. на 210 кандидати по Мярка 214 „Агроекологични плащания”
( 14/08/2011 22:39 )

ДФЗ разсрочва кредитите за изхранване на животни - говеда, биволи, овце, кози, птици и свине до 26-и Ноември 2012 г.
( 14/08/2011 22:41 )

През годините субсидиите при животновъдите формират едва 6 % от стойността на животновъдната продукция, докато при зърнопроизводителите този процент е
( 16/08/2011 18:33 )

На 26 август 2011 година в град Пловдив да се проведе работна среща на: Темма Насърчаване на добри развъдни практики в овцевъдс
( 18/08/2011 15:26 )

През 2012 г.са предвидени от националните доплащания 71 млн. лв.за животновъдство по схемата на глава животно.до края на август предложения може да
( 19/08/2011 16:48 )

Експерти от Министерство на земеделието и храните и от Националната служба за съвети в земеделието ще разясняват Мярка 123 на фермери в Шумен
( 19/08/2011 18:35 )

Докато стопанинът не получи достатъчно високи цени при реализирането на продукцията си, никакви субсидии не могат да компенсират фермерите
( 22/08/2011 21:54 )

Някои държави от ЕС са активирали механизмите на ОСП, за да подкрепят животновъдите. Франция е отделила за животновъдите през 2009 г. бюджет от 131 мл
( 22/08/2011 22:20 )

Първата насока на действия трябва да е за увеличаване броя на овцете и козите у нас и създаване на нови ферми със съвременни методи на хранене, отглеж
( 24/08/2011 09:30 )

Колеги напомням че на 26 август 2011 г. от 11.00 часа в залата на Община Шумен ще се проведе дискусия за възможностите за инвестиции по мярка 123
( 24/08/2011 16:20 )

Със стартирането на нови схеми за подкрепа на овце-майки и кози-майки интересът на фермерите за отглеждане на тези животни все повече нараства, Kолеги
( 25/08/2011 09:33 )

Господа феодали преработватели дайте авансово пари без лихви задължително с договор. Каквато продукция искате Българския ФЕРМЕР ще ви я произведе.
( 25/08/2011 15:32 )

ПРЕЗ ПЕРИДА 2011-2014 г. ОВЦЕВЪДСТВОТО ЩЕ СЕ ЗАПАЗИ КАТО ТРАДИЦИОНЕН ЗА СТРАНАТА ОТРАСЪЛ.
( 28/08/2011 21:11 )

д-р Мирослав Найденов ще посети град Каолиново от 13:00 часа в залата на Общината
( 29/08/2011 18:17 )


Търсене