Събития


Американски мениджъри на ферми и студенти са на посещение в България
18/05/2016 - 18/05/2016
Мениджъри на американски ферми, които са студенти в университета в Мисури са на посещение в България за първи път. Те ще слушат лекции на български и американски професори, ще се срещнат с ръководители на водещи наши агрофирми, както и с представители на държавната власт. Целта е да бъдат запознати с нашето земеделие.
Визитата се осъществява по международна програма на Аграрния университет в Пловдив и Университета в Мисури за обмен на студенти от магистърска образователна степен. От 3 години по програмата български студенти имат възможност да гостуват в Мисури, а тази година младите хора за първи път са на посещение в страната ни.
Структурата, постиженията и възможностите за създаване на обучени кадри от Селскостопанска академия бяха представени от проф. Тотка Трифонова, председател на научното звено. В момента академията има 104 докторанти и предлага 61 броя акредитации за докторски програми. Предстои реформа в ССА, която е на етап оценка в Министерство на финансите и Министерство на икономиката. След това проектът ще бъде представен на Министерски съвет от Министерство на земеделието и храните. Проф. Тотка Трифонова увери, че съкращения на институти няма да има, но не уточни дали ще има увеличение на заплатите на учените.
По отношение на възможно увеличение на заплатите на работещите в ССА проф. Тотка Трифонова каза, че има разговори с МЗХ за актуализация на бюджета на Академията и обещание на Отрасловия съвет, че след като законът за ССА стане публичен, ще има съответната реакция от МЗХ. Историческото развитие на българското земеделие през последните 60 години бе представено от проф. Храбрин Башев от Института по аграрна икономика.
По-късно днес проф. Уилям Мейерс от Университета в Мисури ще изнесе лекция пред български студенти за различните политики за развитие на земеделието в САЩ и България. По думите на професора, интересен за него е процесът на преход на България от централизирано селско стопанство към маркетингово управление.



Търсене