Събития


Монтана започва безплатен семинар за биологичното производство
10/05/2016 - 10/05/2016
На 10 май 2016 г. в гр. Монтана на улица „Трети март” № 74, ет. 6 Конферентна зала на Областна дирекция на ДФ „Земеделие”, ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Монтана) и Шуменски университет "Е. Константин Преславски".
На събитието доц. д-р Кирил Славов - Шуменски университет ”Е. Константин Преславски” ще запознае присъстващите със състоянието, перспективите и възможностите на биологичното производство в България. Ще бъде представено както европейското, така и националното законодателство и нормативните документи за биологично производство. Доц. Славов ще разясни особеностите в биологичното производство на растениевъдни и животновъдни продукти, както и процедурата по кандидатстване и необходимите документи.
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Монтана ще представят на присъстващите информация относно възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Програма на семинара:
9.15 – 9.30 Регистрация на участниците
9.30 – 11.00 Състояние, перспективи и възможности на биологичното производство в България. Европейско и национално законодателство и нормативни документи за биологичното производство Лектор: доц. д-р Кирил Славов - Шуменски университет ”Е. Константин Преславски”
11.00 – 12.30 Особености в биологичното производство на растениевъдни и животновъдни продукти. Процедура по кандидатстване. Необходими документи Лектор: доц. д-р Кирил Славов - Шуменски университет ”Е. Константин Преславски”
12.30 – 13.00 Възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Монтана
13.00 Дискусия и закриване на семинараТърсене