Събития


Идва края на земеделски асоциации и съюзи
27/03/2016 - 27/03/2016
Край на рояците асоциации и съюзи! Ще има само 21 земеделски организации
Очакваният от години законопроект вече е готов

Проект на Закон за браншовите организации на земеделските производители и на преработвателите на земеделска продукция предвещава край на рояците асоциации и съюзи в страната. Първият вариант на проекта, който е публикуван на сайта на Народното събрание (виж ТУК) предлага да има само 21 браншови организации на производители и 9 организации на преработватели. Печално известно е, че в момента животновъдните сдружения са към 80, пчеларските 12 и т.н.
Организациите в земеделието ще се формират по браншове. Ще има бранш „Зеленчукопроизводство“, бранш „Овощарство“, а също така „Картофопроизводство“, „Лечебни и етерично-маслени култури“, „Зърнени култури“, „Говедовъдство“, „Овцевъдство и козевъдство“, „Мед и пчелни продукти“ и т.н. общо 21 организации. Сред малкото, структурирани вече браншови организации, която вероятно отговаря на условията, посочени в закона, е Националната асоциация на зърнопроизводителите. Браншовите организации могат да се формират и на регионален принцип, позволява проектът на закона.
За да бъде призната една браншова организация за легитимна, в нея трябва да членуват минимум 30 на сто от производителите в съответния бранш, и те да произвеждат минимум 30% от националната продукция в съответната сфера. Те трябва също така да имат регионални или местни структури в поне половината от областите в страната. В случай, че има създадени две организации в един и същ бранш, които прескачат летвата, то в такъв случай ще бъде одобрена онази от тях, която има по-високи показатели (повече членове, повече продукция, с по-голяма териториална структура).
Законът няма да се прилага за сдруженията на производители и преработватели на риба и аквакултури, на тютюн, на алкохолни напитки, вино и бира, на групи производители, на производителите на безалкохолно и минерална вода и други.
Признатите браншови организации ще участват в регионалните и национални консултативни съвети към МЗХ, в работни групи, в разработката на стандарти и т.н.
Вносители на законопроекта са депутатите Румен Христов, Цвета Караянчева, Мария Белова, Алтимир Адамов, Живко Мартинов, Румен Желев, Иван Станков, Румен Йончев и Никола Хаджийски.
Законопроектът урежда още условията за създаване на Камара на земеделските производители и Камара на преработвателите на земеделска продукция.
Търсене