Събития


Предстои консултативнен съвет по животновъдство в област Сливен
25/01/2016 - 25/01/2016
Консултативният съвет по животновъдство в област Сливен ще проведе първото си заседание за 2016 година на 25 януари от 13 ч. в залата на Областна администрация Сливен с адрес гр. Сливен, ул.“Димитър Добрович“ № 3 съобщават от Областна дирекция “Земеделие“ – Сливен.
Покана за участие в работата на Съвета е отправена от ОД „Земеделие” Сливен към ОД на БАБХ; ОД на ДФ „Земеделие”; Териториален офис на Национална служба по съвети в земеделието; експерти от „ЮИРЦККРД” и „ИЦРА” при ИАСРЖ гр. София; частнопрактикуващи ветеринарни лекари и фермерите – членове на Съвета. Заседанието е отворено за участие за всички животновъди от областта.
Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:
1.Информация за изпълнение на взетите решения на заседанието на Съвета от 02.12.2015г. и ситуацията в сектора /по видове животни/
Докладват: Председателя и зам.председателите
2.Определяне и приемане състав на работни групи по сектори както следва: говедовъдство; овцевъдство; свиневъдство; пчеларство и ветеринарна дейност.
Докладват: Секретаря и зам.председателите
3. Предложения за теми на лекции за плана за работа на Съвета през 2016г.
3.1 Организиране на срещи с фермерите по въпросите на:
предстоящи проверки на фермите по качество на млякото
прилагане на Мярка 14 от ПРСР 2014-2020 «Хуманно отношение към животните»
кандидатстване по схемите за директни плащания – кампания 2016 г.
Докладва: Секретаря на ОКСЖ
4. Обсъждане предложения за номинации за животновъди на 2015г.
5. РазниТърсене