Събития


Ще се проведе работна среща на Областния съвет по животновъдство Шумен
18/01/2016 - 18/01/2016
Уведомяваме Ви, че на 18.01.2016 год. от 10.30 часа в сградата на Областна администрация Шумен ще се проведе заседание на Областния съвет по животновъдство Шумен със следния дневен ред:.

1.Избор на координатори за сектори свиневъдство и птицевъдство.

2. Обсъждане на предложение до общинските съвети в област Шумен, относно приоритетно отдаване на земеделски земи от ОПФ на животновъди.

3. Разяснение относно:
- проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените договори за наем и аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ И ОПФ;
- възражения за включване или невключване на определени физически блокове или части от тях в слой " Площи допустими за подпомагане".

4. Други

На срещата ще присъстват представители на ОД "Земеделие" Шумен и на ОДБХ Шумен.

Приятен ден!

Председател: Юлиян Вълчев
Секретар: Марина ЖечеваТърсене