Събития


Среща-дискусия на асоциацията на млечните овце
12/12/2015 - 12/12/2015
Асоциацията на млечните овце организира на 12 декември в зала България на х-л Перелик, к.к. Пампорово среща-дискусия със земеделски производители в сектор „Овцевъдство“. Срещата е свързана със стартирането и прилагането на нови мерки и схеми в сектор животновъдство, както и новостите във финансовите инструменти, които ще се прилагат в периода 2015-2020г.

Темата на срещата е: „Очаква ли се възход на овцевъдството в страната”. Целта на дискусията е да се откроят проблемите и перспективите за родното овцевъдство след стартирането на мерките и схемите в новия програмен период 2014-2020г., свързани с развитието на сектор „Животновъдство“, да се обсъдят приоритети и ключови мерки за земеделските производители, подкрепяни от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Държавния бюджет.

Продължителността на дискусията ще бъде около 2 часа. От страна на държавната администрация на срещата се очакват членове на парламентарната комисия по земеделието и храните към НС, участници от МЗХ, ДФЗ, ИАСРЖ.Търсене