Събития


Форум в подкрепа на младите фермери
17/10/2015 - 17/10/2015
Как младите земеделски стопани могат да бъдат стимулирани? В Брюксел се проведе конференция, посветена на тази тема.

В рамките на форума беше представен доклад за основните трудности и проблеми, пред които са изправени младите земеделски стопани. Документът разглежда обхвата на програмите за обмен на знания и опит между младите фермери. В анализа се посочва, че само 6% от земеделските стопани в Съюза са под 35 години. В Новата обща селскостопанска политика са предвидени 25% от директните плащания за нови земеделски производители под 40 години. Средствата са предвидени в Програмите за развитие на селските райони, които се управляват на национално ниво.Търсене