Събития


ПЪРВИ ЗЕМЕДЕЛСКИ БИЗНЕС ФОРУМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СЕКТОРА
27/09/2012 - 27/09/2012
-Привличане на млади кадри от селскостопанските техникуми и висшите земеделски училища. Ето тук е мястото на държавата чрез университетите, откроилите се хора, които се вижда, че санадъхани, че могат да работят и да мислят, да бъдат подкрепяни още от 3 - 4 курс. Държавата да им помага.-Програми с безлихвени и ниско лихвени заеми за млади хора заети в животновъдството. Искаме от министъра на земеделието на консултативен съвет преди края на юни да съгласуваме заедно със земеделските представители условията на договорни отношения между зърно производители, фуражни заводи и животновъди. Между млеко-,месопреработвателите, търговците на продукти от животински произход и животновъди. Фермерите трябва да живеят от изгодни за тях цени
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ + ЦЕНИ = ДОХОД.
- Дългосрочна стратегия в животновъдството, по въдства тогава ще се получат нещата.- Да се приеме и обнародва закона за браншовите организации- Наредба 26 наредбата за директни продажби За да съществуват малките ферми от 50 до 100 или 200 овце, за тях директните продажби трябва да са разрешени на 100 процента за добитата им продукцияТОВА Е КЛЮЧЪТ ДА СЕ УСТАНОВИ ПО-СПРАВЕДЛИВА И БАЛАНСИРАНА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Търсене