Събития


2-та Регионална конференция на съветническите служби от Югоизточна Европа
23/10/2015 - 23/10/2015
На 23 октомври 2015 г., х-л „Радисън Блу Гранд Хотел“, София ще се проведе "2-та Регионална конференция на съветническите служби от Югоизточна Европа".
Конференцията се организира от Инициативния Комитет по учредяване на „Мрежа на съветническите служби от Югоизточна Европа (ASN-SEE).“ Домакин на Конференцията е Национална служба за съвети в земеделието, България.
Събитието е с начален час 9:00 часа.
Целта на Конференцията е да обхване широк кръг от знания, опит и идеи от участниците и да се придобият знания за прилагането на различните подходи, методи и инструменти за подобряване на качеството на съветническите услуги в селските райони.
Конференцията е достъпна за представители от съветнически организации в областта на селските райони и аграрни университети/институти от ЕС, Централна и Югоизточна Европа и действащи НПО в селските райони.
Основните теми на Конференцията са:
• Ключова роля на аграрните университети за професионално обучение на съветниците
(Отговаря ли професионалното обучение на съветниците на потребностите на фермерите? Необходима ли е специална учебна програма в университетите за обучение на съветници?)
• Трансфер на знания – научни работници, съветници и фермери
(Подходящи модели за сдружаване чрез трансфер на знания, създаване на партньорство, подходящи модели за обмяна на информация между научни работници, съветници и фермери)
• Стандарти за качество при предоставянето на съветническите услуги – Какво трябва да въведем?
(Необходимо ли е да имаме стандарти за качество? Въвеждане на стандарти за качество в практиката – ползи за фермерите и съветниците)
Предвижда се посещение на ферма – по избор
Работни езици на Конференцията ще бъдат английски и български
За допълнителни въпроси и информаци:
itodorova@naas.government.bgТърсене