Събития


Балкански био форум
26/07/2015 - 28/07/2015
От 26 до 28 юли в Панагюрище ще се проведе Балкански био форум. Официални гости на събитието ще бъдат зам.-министърът на земеделието и храните г-н Васил Грудев и изпълнителният директор на IFOAM EU Group г-н Марко Шлютер.
Във форума ще участват представители на браншови организации на биопроизводители от страните в Югоизточна Европа, български биоземеделци - членове на БАБ, представители на сертифициращите органи в България, експерти от Държавен Фонд Земеделие и Министерство на земеделието и храните.
Основните дискусии и презентации ще бъдат на 27-ми юли - семинарен ден в рамките на форума.Търсене