Събития


ПАНАИРА НА КИСЕЛОТО МЛЯКО И ФЕСТИВАЛА НА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ
22/07/2015 - 24/07/2015
ПРОГРАМА
НА ПАНАИРА НА КИСЕЛОТО МЛЯКО И ФЕСТИВАЛА НА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Международен фестивал на ЦИОФФ

В рамките на Панаира на киселото мляко се провеждат конкурси, презентации, фолклорно кулинарно шоу и дегустации.

В рамките на Фестивала на народните традиции и художествените занаяти се провежда изложение на майстори на художествените занаяти от цялата страна и чужбина, Детска работилница „Чудесия”, конкурси, дефилета, концерти на фолклорни състави от страната и чужбина и др.

Събитията на Панаира и Фестивала са неразривно свързани в един тридневен празник на територията на град Разград в края на м. юли.

22 юли /Първи ден/

11.30 ч. пл. „Възраждане” Откриване на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и художествените

10.00-12.00 ч.музей кв. „Вароша“ Детска работилница „Чудесия“ –
занимания „Опознай народните занаяти“ и Игрите на баба и дядо

17.00-19.00 ч. Етнографски музей кв. „Вароша“
Детска работилница „Чудесия“ – занимания „Опознай народните занаяти“ и Игрите на баба и дядо

17.30 ч.пред Разградска филхармония Открита сцена „Ритмите на Лудогорието”-
представяне на любителски фолклорни групи от региона

19.30 ч градинката пред Разградска филхармония Избор на Кралица на панаира
- „Традициите не са това, което бяха”

20.30 ч.от Разградска филхармония по ул. „Кирил и Методий“ до пл. „Възраждане”
Дефиле на художествените колективи

21.00 ч. пл. „Възраждане” Ритуал „Добре дошли, приятели!”
Концерт на български и чуждестранни фолклорни художествени колективи

23 юли /Втори ден/

10.00-12.00 ч. Етнографски музей кв. „Вароша“ Детска работилница „Чудесия“ –
занимания „Опознай народните занаяти“ и Игрите на баба и дядо

17.00-19.00 ч. Етнографски музей кв. „Вароша“ Детска работилница „Чудесия“ –
занимания „Опознай народните занаяти“ и Игрите на баба и дядо

19.00 ч. пл. „Възраждане” Забавно състезание-щафета „Да правим таратор, а не терор”

20.30 ч. от Разградска филхармония по ул. „Кирил и Методий до пл. „Възраждане”
Дефиле на художествените колективи
21.00 ч. пл. „Възраждане” Концерт на български и чуждестранни фолклорни художествени колективи

24 юли /Трети ден/
10.00 ч.къща-музей „Димтър Ненов“ Конкурс за детска рисунка „Панаир на киселото мляко” – рисуване на открито

17.00-19.00 ч. Етнографски музей кв. „Вароша“ Детска работилница „Чудесия“ –
занимания „Опознай народните занаяти“ и Игрите на баба и дядо

19.00 ч.Търсене