Събития


Осигурен е безплатен офис за Асоциацията за развъждане на черношарената
16/07/2015 - 16/07/2015
На днешното си заседание министрите решиха Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България да получи безвъзмездно право на ползване за 10 години на офис в Сливен. Теренът е частна държавна собственост и се намира на улица „Банско шосе” №12 в града. Двете едноетажни сгради ще бъдат използвани от асоциацията за провеждането на срещи, семинари и обучение на фермери, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.
Правителството прехвърли в собственост на община Борово и бившето помощно училище полуинтернат в село Брестовица.
То ще бъде използвано от местната власт за изграждане на социално-възпитателен център за потребителите на социални услуги. Обширната площ около сградите е озеленена и може да бъде доразвита като място за отдих.
С друго решение правителството одобри прехвърлянето на преходен мостик, два подемно-преходни моста и съоръженията, служещи за тяхното управление, на територията на Фериботен комплекс – Варна от Национална компания „Железопътна инфраструктура” към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.
Промяната в управлението на съоръженията се налага поради факта, че те са част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, което е от компетенциите на ДППИ.Търсене