Събития


Обучение на тема: „Стратегическо използване на хормонални средства в репродукцията при говедата”
10/07/2015 - 10/07/2015
Асоциация на развъдчиците на черношарената порода в България, регион Варна
организира обучение за ветеринарни лекари, зооинженери, ветеринарни техници и техник-осеменители
на тема: „Стратегическо използване на хормонални средства в репродукцията при говедата”

ПРОГРАМА

13,00-13,30 ч- регистрация и настаняване

14,00 ч – Семинар: „Стратегическо използване на хормонални средства репродукцията при говедата” Лектор: д-р Красимир Колев- експерт по преживни животни към Сева Анимал Хелт България ЕООД

16,00 ч- Кафе- пауза

16,30-17,30- Дискусия

19,30 ч- ВечеряТърсене