Събития


Земеделие на бъдещето
10/07/2015 - 10/07/2015
На 10 юли 2015 г. в „Библиотека“, Грандхотел „Радисън Блу“ от 11:00 ч. до 14:00 ч. ще се проведе заключителния етап на състезанието „Земеделие на бъдещето“ (Future Agro Challenge).
В националния етап на състезанието се включиха 8 проекта. Избраният от журито екип ще представи България и своята идея на международния финал в Атина, Гърция, през месец октомври, където ще се състезава с участници от още 25 страни.
Някои от проектите, които ще бъдат представени:
Персонализирани смарт дронове, чрез които да се оптимизира агропроизводството.
Нов метод за установяване на хранителния статус на растенията чрез новите технологии.
Проект за подобряване на пчеларството като отрасъл чрез обмяна на опит и привличане на интерес към новите технологии.
Иновативен инструмент за ръчно обработване на земята, който е високоефикасен и щадящ за ползващия го.
Проект, който доближава децата до природата по забавен начин и практически ги запознава със здравословното хранене и градинарството.
Идея в сферата на агротуризма, където посетителите ще се запознаят с процеса на производството на мед, ще могат да се включат в него и да опитат биопроизводството.
Инициатива в сферата на социалното предприемачество, която цели да стимулира интереса на подрастващото поколение към агробизнеса.
Специализирана метеорологична платформа за нуждите на модерното земеделие.
Предварителната програма на събитието:
11:00 – 11:15 Приветствие към участниците
11:15 – 13:00 Презентиране на проектите
13:00 – 13:30 Кафе пауза
13:10 – 13:30 Обсъждане на резултатите
13:30 – 14:00 Обявяване на победителите
14:00 – 14:30 Възможност за взимане на интервю от участниците.
Журито, което тази година ще оценява проектите, ще бъде в състав:
Владимир Уручев, член на Европейския парламент, Комисия по земеделие и развитие на селските райони (AGRI), Комисия по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE)
Снежана Благоева, Министерство на Земеделието и храните, Директор на дирекция „Директни плащания и схеми за плащания“
Любомир Василев Любомиров, Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Фондация „Капитал“Търсене