Събития


Национална кръгла маса под надслов: „Проблеми на селекционната дейност в преживното животновъдство“
13/07/2015 - 13/07/2015
На 13.07. 2015 г. (понеделник), от 10.30 часа в Аудитория № 1 на Тракийския университет в гр. Ст. Загора (Студентски град), ще се състои Национална кръгла маса под надслов:
„Проблеми на селекционната дейност в преживното животновъдство“
под патронажа на Зам. Министър на МЗХ – д-р зооинж. Цветан Димитров.

Организатори на кръглата маса са Аграрен факултет при Тракийски университет, Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Национален съюз на зооинженерите в България, Национален съюз на говедовъдите в България и Национална овцевъдна асоциация.

Каним Ви колеги зооинженери да присъствате и да вземете дейно участие в дискусиите, от които очакваме предложения и решения за подобряване на селекционната работа в българското преживно животновъдство.

Проблеми на селекционната дейност в преживното животновъдство“П Р О Г Р А М А
10.00 – 10.30 - Регистрация

10.30 – 10.45 - Откриване и приветствия към участниците

10.45 – 11.10 -„Ефект от прилагането на държавна помощ за развъдна дейност
дейност върху състоянието и развитието на животновъдството“- лектор– зооинж. Силвия Василева, ръководител на отдел „Животновъдство и генетични ресурси“ в

Дирекция „Животновъдство“ при МЗХ

11.10 – 11.40-„Състояние и проблеми на селекционната дейност в българското преживно животновъдство.

– лектор - проф. д-р Васил Николов – Изп. Директор на ИАСРЖ

11.40 – 12.15 - Дискусия

12.15 – 13.00 - Обедна почивка

13.00 – 15.30 - Обсъждане на проблемите в селекционната дейност по секции
I секция – „Говедовъдство и биволовъдство“ – Аудитория 1

- Модератор проф. дсн Живко Кръстанов

II секция – „Овцевъдство и козевъдство“ – Аудитория 2

- Модератор проф. дсн Радослав Славов

15.30 – 16.00 - Заключително заседание

Търсене