Събития


Ще се проведе международна конференция по подхода ЛИДЕР
23/06/2015 - 23/06/2015
На 23 юни от 9,30 часа в пловдивския хотел „Санкт Петербург“ ще бъде открита втората международна конференция по подхода ЛИДЕР, на която ще бъдат разяснени особеностите за финансиране на общностите за местно развитие по новата програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Форумът се организира съвместно от министерството на земеделието, Националната селска мрежа и две от финансираните местни инициативни групи – МИГ „Тракийско – родопска яка” и МИГ „Раковски”. Конференцията ще продължи до 25 юни. В нея ще вземе участие и зам-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще вземе участие в конференцията на 25 юни.
По време на форума ще бъдат представени добри практики при изпълнението на подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г., като се обменят и идеи, ноу-хау и информация за бъдещото изпълнението на подхода през периода 2014 – 2020 г.Търсене