Събития


Земеделски и инвестиционен форум
26/06/2015 - 26/06/2015
На 26 юни 2015 г. в Хотел София Балкан ще се състои Среща на министрите на земеделието на Китай и страните от Централна и Източна Европа, по време на която официално ще стартира дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

В рамките на Срещата, от 14:30 до 16:30 часа, в зала Роял на София Хотел Балкан е предвидено провеждането на Земеделски и инвестиционен форум.

Форумът ще има за цел да запознае широката общественост с Инициативата 16+1, да обясни ролята на България и новосъздадения Център за постигане на заложените в Инициативата цели. Мероприятието ще се проведе в следните основни панели:
Инициативата 16+1 и ролята на България за привличането на преки чуждестранни инвестиции в сектор земеделие;
Приоритетни за ЦИЕ инвестиционни проекти;
Износ на земеделски стоки от ЦИЕ към Китай;
Заинтересованите фирми и организации е необходимо да попълнят Заявка за участие, подписана и подпечатана от ръководителя на фирмата или организацията, и да я изпратят на електронни адреси: vgelev@mzh.government.bg и Adrian@mzh.government.bg в срок до 22 юни 2015 г.Търсене