Събития


Биологичното земеделие ще бъде основната тема на Съвета за земеделие и рибарство
16/06/2015 - 16/06/2015
Поредното заседание на Съвета за земеделие и рибарство на Европейския съюз ще се проведе на 16 юни от 10,30 часа в Люксембург, припомнят от пресцентъра на Европейската комисия. Председател ще бъде министърът на селското стопанство на Латвия Янис Дюклавс. Ресорните министри на държавите-членки на ЕС ще се опитат да постигнат съгласие за принципен подход по предложение за правната уредба на биологичното земеделие (8576/15). Предложението има за цел да бъде преразгледано настоящото законодателство за производството и за информацията върху етикетите на биологични продукти, така че да бъдат премахнати пречките за развитието на биологичното земеделие в ЕС, да се гарантира честната конкуренция при фермерите и компаниите на пазара, както и да се повиши доверието на потребителите в биологичните продукти.

През май обсъжданията за принципния подход по проблема показаха значителен напредък по редица въпроси, но някои от държавите-членки поискаха допълнително време за реакция по някои деликатни теми като контрола и наличието на неразрешени продукти на пазара или на непозволени вещества в биологичните продукти.

Ако министрите се споразумеят за принципния подход към производството на биологични продукти, ще стане възможно започването на преговори между Европейския парламент и съвета за постигане на обща позиция по въпроса. Очаква се гласуването по доклада за биоземеделието в комисията за селско стопанство и развитие на селските райони в ЕП да се проведе в средата на юли или в средата на септември.

По време на заседанието министрите ще получат информация и за действията на ЕК, отнасящи се до консултация за възможностите за риболов за 2016 г., и ще обменят мнения по проблема. Накрая на съвета ще бъде предоставена кратка информация по въпросите на здравето на животните и растенията, за указването на страната на произход върху някои хранителни стоки, както и за оперативните програми за селските райони и рибарството.

След края на заседанието ще бъде дадена пресконференция, като се очаква това да се случи около 19,30 часа.Търсене