Събития


Изложение на традиционни и приоритетни за българското земеделие стоки
26/06/2015 - 26/06/2015
На 26 Юни 2015 година в гр.София, Хотел София Балкан, зала Роял 2 от 13:30 ч. ще се проведе „Изложение на традиционни и приоритетни за българското земеделие стоки”, съпътстваща „Срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ”.
Желаещите фирми могат да предоставят мостри и рекламни материали, както и да определят свои представители за участие и представяне на експонатите.
Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на Заявка за участие, подписана и подпечатана от представляващия предприятието на електронни адрес: vgelev@mzh.government.bg и Adrian@mzh.government.bg в срок до 22 юни 2015 г. В заявката следва да се посочи също дали фирмата извършва износ на продукцията си.
При подадени повече заявки от възможния брой фирми за участие, същите ще бъдат избирани на база критерия „извършен износ“.Търсене