Събития


Национален дебат по проблемите на сигурността в селата
08/06/2015 - 08/06/2015
Асоциация на българските села организира Национален дебат по проблемите на сигурността в селата и идеята за създаване на специализирана селска полиция.

Събитието ще се състои на 08.06.2015г. от 10:00 часа в Хотел Sense, град София, бул. Цар Освободител №16.

На кръгла маса ще бъдат дискутирани основните проблеми със сигурността в селата и земеделските стопанства, ще бъде споделен опитът на други европейски държави.
ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО
08.06.2015г.

10:00 – 10:30 – Посрещане на гостите на събитието
10:30 – Начало и представяне на участниците в националния дебат
10:45 – Кратки изказвания от страна на предтсавители на МВР и МЗХ
11:00 – Анализ на критичните точки в сигурността в селските райони
- Опазване на живота и имуществото на хората в селата
- Опазване реколтата, имуществото и земеделската техника на фермерите
- Повишаване на пътната безопасност в селата
11: 15 – Представяне на функциониращи селски полиции във Великобритания и Румъния. Примери за внедряване на системи за видеонаблюдение и създаване на бази данни с аналитична информация
11:30 – Становища на браншови организации в селското стопанство по отношение на осигуряване на ефективна сигурност в селските райони
12:30 – Становища на представители на политическите партии в България по отношение на темата за създаване на специализирана селска полиция
13:00 – Дискусия с представители на Правителството, НПО, политически лица, кметове на общини и села, представители на частни охранителни фирми.
14:00 – Край на дебата. Изявления и интервюта за медиитеТърсене