Събития


В село Българи ще се проведат традиционните нестинарски танци
03/06/2015 - 03/06/2015
На 3-и Юни в село Българи ще се проведат традиционните нестинарски танци. Магията на нестинарството ще привлече за поредна година гости от различни краища на България, а също и от чужбина.

Празничната програма в странджанското село ще започне от 09 ч. сутринта, като кулминацията по случай честването (по стар стил) на празника св. св. Константин и Елена ще бъде вечерта край горещата жерава.

Според традицията, описана в старите книги от края на 18-и век, в този ден, още с изгряването на слънцето всички пременени се събират пред църквата приготвени за голямо увеселение – един млад нестинар изнася иконата с образите на св. св. Константин и Елена и повежда цялото село към някой извор в гората, където се срещат с хора от другите села, за да се веселят заедно с гайди, тъпани, курбани и игри. Междувременно на мегдана във всяко нестинарско село се натрупват дърва и се запалва голям огън. След веселбите извън селото множеството се връща при огъня и тогава гайдарите засвирват една особена, „нестинарска свирня” и хорото продължава. В този момент се познават истинските нестинари – те се разтреперват като лист, очите им се размътват и погледите им стават разсеяни. Най-буйният от тях грабва иконата с две ръце и бос нагазва в огъня... Ако иска да предскаже нещо, махва с ръка да спрат гайдите и тъпаните. Танцът продължава, докато изражението на нестинаря стане обичайно – тогава жаравата започва да го пари, той излиза от огъня и нагазва в калта от разлятата около кладата вода.

По темата за нестинарството, Учителя Петър Дънов казва: „Въпросът за нестинарството е много сложен. Много са факторите, които обуславят огнените игри. Обърнете внимание - такива игри не стават навсякъде и не могат да се провеждат от всекиго. Трябва да знаете, че земята е опасана с „огнен пояс”, върху който лежат огромни планински вериги. Този пояс започва от Хималаите, преминава под Кавказ, Черно Море, Странджа планина, Стара планина, Алпите, Пиринеите, по дъното на Атлантическия океан, Андите, Кордилерите, по дъното на Великия (Тихия) океан и завършва пак в Хималаите. Радиациите на този „огнен пояс” излъчват енергии, които одаряват раждащите се с качества, които им позволяват да влизат в контакт с „високи” температури, без да „изгарят”. Това са, все пак – личности феномени. Освен понасянето на високите температури, тези същества трябва да притежават качеството да общуват със съществата от невидимия свят. Когато това общуване става с духовете на огъня, роденият може да понесе огненото диханиеТърсене