Събития


Семинар за реализацията на земеделската продукция
29/05/2015 - 29/05/2015
На 29 май 2015 г. (петък) във Велико Търново ще се проведе информационна среща на тема „Маркетинг на селскостопанска продукция, къси вериги на доставки и предимства от участие в организации на земеделски стопани“. Срещата, организирана от териториалния офис на НССЗ и Селскостопанска академия, ще се започне в 09.30 часа в залата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново (бивш РИОКОЗ), бул. „Никола Габровски“ № 23.

Проф. д-р Димитър Николов, Институт по аграрна икономика (ИАИ), гр. София ще говори за маркетинг на селскостопанска продукция, къси вериги на доставки, както и за определяне на стандартния производствен обем на стопанствата и работа с таблицата за изчисление.

Деян Дончев, главен експерт в ТОО на НССЗ, гр. Велико Търново ще запознае участниците в семинара с възможностите за подпомагане на малките стопанства и младите земеделски стопани през новия програмен период ПРСР 2014-2020 г. Същност, предимства от участие, функциониране и финансиране на организации на земеделски стопани.Търсене