Събития


Европейска седмица на устойчивото развитие
30/05/2015 - 05/06/2015
Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5 юни 2015 г.

В нея могат да се включат правителствени агенции, изследователски центрове, образователни институции, музеи, фондации, сдружения и бизнеса, както и граждани. Тя има за цел да се насърчи по-голямо разнообразие от дейности за устойчиво развитие на различни аудитории. Това включва фестивали, базари, изложения, събития на Европейската общност, състезания, образователни мероприятия, конференции, семинари, изложби, театрални постановки, екскурзии, пътувания, спортни мероприятия и други дейности.
Желаещите да се включат в Европейската седмица на устойчивото развитие може да се регистрират и да качат идеята си на уеб сайта на кампанията: www.esdw.eu .

Инициативата се провежда с подкрепата на Европейската мрежа за устойчиво развитие. До момента в кампанията са се включили 137 инициативи от 5 държави. Първи със свои дейности вече са регистрирани участници от Австрия, Германия, Франция, Чехия и Унгария.

Повече информация за кампанията и как да се включите в нея може да получите на уеб сайта: www.esdw.eu.Търсене