Събития


Национален фестивал „Семе българско“
23/05/2015 - 24/05/2015
Втори национален фестивал „Семе българско“, ще се проведе на 23 и 24 май 2015 г. в Севлиево, парк Казармите. Събитието е организирано от Рекламна агенция „Елмазови“ ООД - Габрово и целта му е съхраняване на традициите и продължаване във вековете на рода български, българската нация, българските породи и видове.
Във връзка с реализирането на второто издание на националния фестивал организаторите обявяват конкурс за картина и стихотворение на тема „От кълна до върха - все българско”.
Целта на конкурса е да насочи вниманието на обществеността към съхраняването на българските семена и традиции. Основен акцент организаторите поставят върху семето като носител на идентичност, нов живот, традиция и продължение.
Правила:
Картините и стихотворенията трябва да представят интерпретация на темата „От кълна до върха - все българско”. Всеки участник може да се състезава само в една от категориите.
Картините трябва да са с размер не по-голям от A3.
За стихотворенията няма ограничения в обема.
В конкурса могат да се включат всички желаещи талантливи хора, без значение от своята професионална реализация или възраст.
Работите трябва да бъдат изпратени до Община Севлиево, гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1 или до "Елмазови" ООД, гр. Габрово, ул. "Софроний Врачански" № 1, ет. 3, за конкурса "От кълна до върха - все българско". Картините и стихотворенията следва да бъдат придружени с подробна информация, включваща: трите имена, адрес по местоживеене, домашен (и/или мобилен) телефон, ако има – електронна поща или профил в социална мрежа. Крайният срок за изпращане на творбите е 24 април 2015 г./валидна е датата на пощенското клеймо/. Стихотворенията могат да бъдат изпращани и по електронна поща на адрес: semebalgarsko@mail.bg .
Победителите ще бъдат определени според съдържанието и посланието на творбите им, творческите им способности и умения. Комисия, съставена от експерти по български език и литература, както и специалисти в областта на изобразителното изкуство, ще оценява работите, като решението й ще бъде окончателно.
Награди:
Награди ще бъдат връчени на най-добрите творби във всяка от двете категории - стихотворение и картина.
Първо място – 100 лева.
Второ място – предметна награда.
Трето място – предметна награда.
Участниците се уведомяват и се съгласяват, че всички картини и стихотворения ще бъдат публикувани на сайта на фестивала www.elmazovi.com/semebalgarsko , както и на страницата във фейсбук: Фестивал „Семе българско”.
Победителите ще бъдатТърсене