Събития


Семинар за биологичното животновъдство
21/04/2015 - 21/04/2015
Информационна среща -семинар на тема „Биологично животновъдство” ще се проведе в гр. Ямбол. Желаещите да присъстват фермери да заповядат на 21 април 2015г. (вторник) в 10.15 часа в сградата на Териториална организация на НТС, ет. 3, зала № 314, съобщиха от НССЗ. Те ще се запознаят със същността и значението на биологичното животновъдство, както и с теми като „Избор на породи животни, подходящи за биологично животновъдство“, „Хранене и отглеждане“, „Последователност на дейности за преминаване към биологично животновъдство“ и „Представяне на добри практики в биологичното животновъдство“. Лектор ще бъде Тенчо Христов от Фондация за биологично земеделие /ФБЗ/ БИОСЕЛЕНА.

Срещата ще завърши с дискусия на фермерите с експерти от Териториалния офис на НССЗ в Ямбол на тема: „Възможности за подпомагане на биологично животновъдство – мярка 11 ”Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.Търсене