Събития


Международния ден на Земята
22/04/2015 - 22/04/2015
На 22.04.2015 г. отбелязваме Международния ден на Земята (Ден на Земята). Това е най-големият нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.
Световният ден на Земята е основан от сенатора на щатата Уисконсин на САЩ - Г. Нелсън. За първи път Деня на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северно американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът е обявен за международен.
България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, през 1993 г. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда.Търсене