Събития


Национална служба за съвети в земеделието организира седем изнесени приемни
16/04/2015 - 16/04/2015
Национална служба за съвети в земеделието организира седем изнесени приемни в област Сливен през месец април. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата, съобщиха от Областната дирекция „Земеделие“. На 16 април изнесени приемни ще има в котленското село Ябланово в сградата на кметството от 10:00-12:00 часа, както и в Котел в Общинска служба по земеделие от 13:30-15:30 часа. В помощ на земеделските производители приемни ще има на 23 април в Твърдица в залата на Общинска администрация от 10:00-12:00 часа, както и в Шивачево в сградата на кметството от 13:30-15:30 часа. Изнесена приемна ще отвори врати на 30 април и в сливенското село Бяла в сградата на кметството от 10:00 до 12:00 часа. По време на изнесените приемни всеки един стопанин ще може на място си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.Търсене