Събития


Информационната кампания на МЗХ за директните плащания продължава в градовете
26/03/2015 - 26/03/2015
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов ще открие днес информационната кампания за директни плащания в градовете Търговище и Шумен, съобщават от Министерството на семеделието и храните.

В Търговище срещата ще започне от 10:00 часа и ще се проведе в концертната зала на Младежкия дом, намиращ се на ул. „Христо Ботев“ №10.

В 15:00 часа, зам.-министър Костов ще открие информационното събитие за директните плащания в Шумен, което ще се състои в зала „Форум“ на хотел „Шумен“, който се намира на ул. "Оборище" № 1.

На срещите земеделските стопани ще бъдат запознати с новостите по Общата селскостопанска политика, засягаща директните плащания. Те ще бъдат информирани за начините и условията за кандидатстване за директни плащания, както и с измененията на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Стопаните ще бъдат запознати и с условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане по схемите.Търсене