Събития


„Си Ар Ай България“ има удоволствието да Ви представи една от най- усъвършенстваните, гъвкави и достъпни за ползване програми за съешаване – CRI MAP.
31/03/2015 - 08/04/2015
Уважаеми колеги,
„Си Ар Ай България“ има удоволствието да Ви представи една от най-
усъвършенстваните, гъвкави и достъпни за ползване програми за съешаване – CRI MAP.
Предимства:
 Работи с база данни за бици от InterBull / Интербул повече от 400 000 разплодника;
 При необходимост може да добави НОВ бик в базата данни;
 Безкомпромисна е при контрола на инбридинга;
 Следи за наличието и натрупването на рецесивни /нежелани/ гени;
 Гъвкава е да изпълнява всякакви изисквания на фермерите;
 Лесна за работа и гарантира най-добрия избор на бици;
 Изготвя но планове за съешаване с ГЕНОМНО тествани животни.
Си Ар Ай България Ви предлага:
 Предоставяне на CRI MAP за безплатно ползване при изготвяне на плановете за
съешаване;
 Безплатно обучение за работа с CRI MAP;
 Безплатно обучение за изготвяне на линейна оценка;
 Консултации и обучение за изчисляване на РС /развъдна стойност/ и ОРС /очаквана
развъдна стойност/ на мъжки и женски животни за разплод;
 Организиране на ГЕНОМНО тестване на мъжки и женски животни;
 ГЕНОМНИЯТ тест Ви дава информация за:
- независима ОРС /очаквана развъдна стойност/ надеждност 65%-70%/;
- независима линейна оценка /надеждност 65%-72%/;
- породна принадлежност /надеждност 100 %/ ;
- пълна информация за кръвните групи /надеждност 100 %/ ;
- информация за наличието на рецесивни гени/надеждност 100 %/
Търсене