Събития


Семинари за директните плащания в Перник и Кюстендил
23/03/2015 - 23/03/2015
Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров ще участва днес в семинари за директните плащания в Перник и Кюстендил.

Срещата със земеделските стопани в Перник ще се състои от 10:00 часа в зала „Панорама“ на Областната администрация, която се намира на пл. "Св. Иван Рилски" №1Б. Събитието в Кюстендил е от 14:00 часа, в залата на втория етаж на Областната администрация, ул. „Демокрация” №44.

Семинарите имат за цел да запознаят земеделските производители с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане по кампанията за директните плащания за тази година.Търсене