Събития


ЕК удължи срока за подаване на заявления за директни плащания
23/03/2015 - 23/03/2015
Европейската комисия удължи срока за подаване на заявления за директни плащания с един месец до 15 юни. Новият правилник обаче няма да важи за германските земеделци, за които последната възможна дата остава 15 май 2015 година.
Германия няма да се възползва от възможността да даде повече време на своите фермери, обяви говорителка на аграрното ведомство в Берлин. Федералното и провинциалните правителства са предприели редица мерки и са създали предпоставките стопаните да спазят досегашния срок - 15 май. Няма нужда от удължаване на срока, тъй като фермерите са били достатъчно добре информирани за новите изисквания за получаване на директните плащания.

Отлагането поставя под въпрос навременните контроли, е становището на министерството. В Германия такива проверки се правят в периода 1 юни до 15 юли, когато стопаните трябва да докажат, че са спазили условията за разнообразие на културите. Преди това администрацията трябва да обработи данните от заявките, а удължаването на срока ще застраши изплащането на сумите до края на годината, както е по план.
От своя страна европейският комисар по земеделие Фил Хоугън заяви, че земеделците не бива да страдат от закъснения от страна на администрациите. През първата година на реформираната Обща селскостопанска политика фермерите трябва да имат възможност спокойно да се приспособят към новите изисквания. Затова държавите могат, по свое усмотрение, да удължат срока с един месец.
„България ще подкрепи искането на Европейската комисия за удължаване на срока за подаване на заявления“, заяви министър Танева. Тя поясни, че предложението ще бъде разгледано в Комитета по директни плащания на 22 април.Търсене