Събития


Социалното фермерство, възможности и предизвикателствата пред младите хора в Европа
25/03/2015 - 25/03/2015
На 25.3.2015г. (сряда) от 10:30, в Хотел "Парк Хотел Пловдив", бул. Санкт Петербург 38, гр. Пловдив ще се проведе пресконференция по проект „Социалното фермерство, възможности и предизвикателствата пред младите хора в Европа”, финансиран от Европейската комисия и "Програма Еразъм +".
бщата цел на проекта е насочена към предоставяне на платформа за дебат и обмяна на добри практики за младежи и младежки работници, за конвергирането на иновативни подходи, за справяне с безработицата в селските райони и социалното включване на младежите с по-малко възможности чрез пропагандиране на възможностите, които предлага социалното фермерство, основано на биодинамично земеделие и неформалното образование.
Социалното фермерство е социално-предприемачески модел, в който земеделските дейности се включват младежи с увреждания или младежки групи с членове, които са в неравностойно положение, за реализиране на допълнителни дейности, различни от конвенционалното земеделие. В този подход се съдържат много сериозен социален и етичен аспект и обучителни неформални методи, които могат да постигнат силен терапевтичен ефект върху младежите със специални потребности и да открият пред тях нови хоризонти и възможности за обучение и заетост на базата на техните умения.Търсене