Събития


Ръководството на Сeлскостопанска академия връчи удостоверения на новохабилитираните учени Публикувана на 06 Март 2015
05/03/2015 - 05/03/2015
Председателят на ССА проф. Христо Бозуков и главният научен секретар проф. Валентин Бъчваров връчиха 26 грамоти, за академична длъжност на 10 нови професори и 16 доценти. Удостоверенията бяха връчени на тържествена церемония в рамките на Международната селскостопанска изложба „АГРА”.
Сред новохабилитираните професори е председателят на Селскостопанска академия проф. Христо Бозуков, директорът на Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево проф. Иван Киряков, директорът на Института по аграрна икономика проф. Димитър Николов, директорът на Инсститута по лозарство и винарство- Плевен проф.Иван Пачев, директорът на Института за изследване и развитие на храните проф. Павлинка Параскова. Успешно защитили професура са и проф. Валентина Божкова от Института по овощарство - Пловдив, проф. Иванка Митова от Института по почвознание, агротехника и защита на растенията – София, проф. Елена Якимова от Институт по декоративни растения – София, проф. Даниела Кертикова от Институт по фуражни култури- Плевен и проф. Валентина Енчева от ДЗИ- Г.Тошево.
Грамоти за нови доценти получиха 16 учени. доцент Надежда Палова от Опитна станция по земеделие – Средец, доцент Снежана Милушева от Институт по овощарство - Пловдив. Трима са новите доценти от Института по почвознание, агротехника и защита на растенията- София доц. Вера Петрова, доц. Пламен Иванов и доц. Тодор Пеняшки. По двама са доцентите от Института по лозарство и винарство-Плевен доц. Ваньо Хайгъров и доц. Здравко Наков, двама от Земеделски институт- Шумен доц. Геновева Стайкова и доц. Пенчо Пенчев, двама от Института за изследване и развитие на храните- Пловдив доц. Петя Иванова и доц. Боряна Бръшлянова. Доцентура са защитили доц. Станислава Грозева- Тилева от Института по зеленчукови култури- Марица, доц. Надежда Запрянова от Института по декоративни растения, доц. Радка Божинова от Института по тютюна и тютюневите изделия – Марково, доц. Пламен Христов от Института по животновъдни науки- Костинброд и доц. Албена Иванова от ДЗИ- Г. Тошево.Търсене