Събития


ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СЕМИНАР НА НССЗ И АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ГР. ПЛОВДИВ
21/02/2015 - 21/02/2015
На 21 февруари в гр. Ямбол ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис (ТОО) гр. Ямбол) и Аграрен университет гр. Пловдив.

На семинара гл. ас. д-р Димитър Стойчев, Аграрен университет гр. Пловдив ще запознае фермерите с видовете протеинови култури и тяхното значение за почвеното плодородие, с агротехническите мероприятия при отглеждане на протеиновите култури, включването им в сеитбооборота на стопанството и с азотфиксиращите култури. Експерти от ТОО на НССЗ в гр. Ямбол ще представят възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. и по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури.

Семинарът ще се проведе в гр. Ямбол, сградата на Научнотехнически съюз (НТС), ет. 3, зала № 314.
Търсене