Събития


СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗЛОЖБА ЗА БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО БИОГРА 2015
04/03/2015 - 08/03/2015
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗЛОЖБА ЗА БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО БИОГРА се утвърди като престижна проява, която подкрепя един модерен сектор от областта на селското стопанство. Тя стартира през 2012 година в партньорство с Фондация АВАЛОН – Холандия. Нейното четвърто издание ще се проведе от 4 до 8 март 2015 г. в рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 2015.
Целта на БИОАГРА е да представи екологичното производство на суровини, храни и напитки, както и биологичните продукти като елемент от здравословния начин на живот. Тя събира фирми, научни институти и експерти от всички сфери на биологичното земеделие и животновъдство, на производството на екопродукти и търговията с тях.
Пазарът на биологични продукти е един от най-бързо развиващите се пазари в световен мащаб, а България има сериозен потенциал, за да превърне биоземеделието във водещ сектор – природни дадености, незамърсена земя, подходящ климат, ясна нормативна уредба. Това дава тласък и за развиването на различни форми на алтернативен туризъм, свързани с природосъобразния начин на живот, кулинарията, виното.
ОСНОВНИ БРАНШОВЕ
- биологично земеделие и животновъдство
- биологични продукти
- биологични ферми
- средства за растителна защита
- експертизи и контрол, сертифициране
- маркетинг и консултантска дейност
- неправителствени органи и асоциации
- търговия с биопродукти
- специализирани издания
СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА включва делови събития, посветени на тенденциите в биологичното производство, маркетингови инструменти за популяризиране на екопродуктите, утвърждаване на добри практики.Търсене