Събития


МЕЖДУНАРОДНАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОБЖА АГРА 2015
04/03/2015 - 08/03/2015
МЕЖДУНАРОДНАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОБЖА АГРА е най-големият форум на агробизнеса в Югоизточна Европа. Нейното 24-то издание ще се проведе от 4 до 8 март 2015 година в Международен панаир, гр. Пловдив.
Изложбата се организира от Международен панаир Пловдив под егидата на Министерство на земеделието и храните на Република България и със съдействието на Селскостопанска академия – София. Одобрена е от Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI).
ОСНОВНИ БРАНШОВЕ
Растениевъдство
Машини и инвентар за растениевъдството
Сортови семена, посадъчен материал, препарати за растителна защита
Животновъдство
Машини, инсталации, съоръжения за животновъдството
Ветеринарна медицина
Научна дейност и разработки
Опаковки и опаковъчна техника
Услуги
Специализирани медии
В РАМКИТЕ НА АГРА - Специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство „БиоАгра“. Паралелно се организира Международна изложба за пчеларство АПИ БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА АГРА ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПРОВЕЖДА СЪВМЕСТНО С:
Международната изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ
Международната изложба за храни, напитки, опаковки, машини и технологии ФУДТЕХ
Международната изложба за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти ХОРЕКА ПЛОВДИВ
Изложбата на висококачествени италиански храни и вина ВКУСОВЕТЕ НА ИТАЛИЯТърсене