Събития


Състояние, проблеми и перспективи при българското родопско говедо
20/02/2015 - 20/02/2015
а 20 февруари в гр. Смолян ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Смолян) и ССА (Опитна станция по животновъдство и земеделие (ОСЖЗ) - гр. Смолян).
На семинара гл. асистент д-р Димитър Гаджев – ОСЖЗ – гр. Смолян ще запознае фермерите със същността и принципите на селекция, както и със състоянието, проблемите и перспективите при българското родопско говедо. Марияна Неделева и Ивайло Гелов от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Смолян ще представят възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020г.
Семинарът ще се проведе в залата на Опитна станция по животновъдство и земеделие (ОСЖЗ) - гр. Смолян (ул. "Невястата" № 35).
ПРОГРАМА
09.00 – 09.15 – Регистрация на участниците
09.15 – 09.30 – Откриване
09.30 – 10.15 – Селекция - същност, принципи
Лектор: гл. асистент д-р Димитър Гаджев – ОСЖЗ – гр. Смолян
10.15 – 11.00 Състояние, проблеми, перспективи
Лектор: гл. асистент д-р Димитър Гаджев – ОСЖЗ – гр. Смолян
11.00 – 11.30 Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020г.
Лектор: Марияна Неделева – гл. експерт-координатор териториален областен офис гр. Смолян към НССЗ Ивайло Гелов – гл. експерт-агроном териториален областен офис гр. Смолян към НССЗ
11.30 – 12.30 Дискусия и отговори на въпроси
12.30 ЗакриванеТърсене