Събития


Принципи на храненето с груби фуражи в млечното и месодайно направления крави
04/03/2015 - 07/03/2015
Принципи на храненето с груби фуражи в млечното и месодайно направления – ефективност, икономически аспекти на храненето “
Лектор:
г-н Гери Гигинс - Киинан Системс - www.keenansystem.comТърсене