Събития


МЗХ за втора поредна година ще участва с информационен щанд по Програмата за развитие на селските райони на международните специализирани изложения „Булпек, Интерфууд&Дринкс, Месомания, Салон на винот
07/11/2012 - 10/11/2012
Министерство на земеделието и храните ще участва за втора поредна година на специализираните
изложения „Булпек, Интерфууд&Дринкс, Месомания, Салон на виното, Светът на млякото с
информационен щанд по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Те ще се проведат от 7
до 10 ноември 2012 в Интер Експо Център - София, бул Цариградско шосе № 147.
Експерти от МЗХ и на Националната служба за съвети в земеделието ще запознават посетителите с
начините за инвестиции и финансиране по ПРСР. Те ще информират гражданите за новостите по мерките,
засягащи различните сектори в земеделието и хранително-вкусовата промишленост, както и за
предстоящия прием на заявления по мерките от Програмата.
Търсене