Събития


Международно изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица”
16/01/2015 - 25/01/2015
В периода 16 – 25 януари 2015 г. Министерство на земеделието и храните организира български национален щанд на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица” в гр. Берлин, Федерална република Германия.
Изложението „Зелена седмица” е най-голямото изложение в света в областта на храните, земеделието и градинарството. Очаква се събитието да привлече тази година представители на медии от 70 страни и над 400000 посетители. Новото издание на изложението ще приюти над 65 национални изложбени щанда, които ще представят хранителната индустрия, земеделието, горското стопанство и градинарството от цял свят.
Българското национално участие се организира под егидата на Министерство на земеделието и храните с цел да представи спектъра от продукти и услуги, които нашата страна предлага в сектора. МЗХ ще поеме разходите за:
Наем на изложбена площ;
Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
Наем на оборудване, обзавеждане, ел. и водна връзка и др. съобразно утвърдената концепция на щанда;
Фирмите, които желаят да участват в Международното изложение „Зелена седмица” на българския национален щанд, трябва да поемат всички други разходи, както следва:
Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни, квартирни и застраховка);
Заявени допълнителни услуги;
Транспорт на експонатите, застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
Желаещите фирми могат да предоставят само мостри и рекламни материали или да командироват и свой представител за участие и представяне на експонатите.Търсене