Събития


МЗХ ще участва с информационен щанд по ПРСР на деня на хранително-вкусовата промишленост на 29 ноември 2012 г.
29/11/2012 - 29/11/2012
Министерство на земеделието и храните ще участва с информационен щанд по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на Деня на хранително-вкусовата промишленост на 29 ноември 2012 г. в зала 8, V етаж на Националния дворец на културата – София.
Организатор на проявата е Съюзът по хранителна промишленост към Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Денят на хранително-вкусовата промишленост в България се провежда под патронажа на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов.
В предприятията в сектора работят около 100 хил. души, като отрасълът дава една четвърт от брутния вътрешен продукт на страната и е най-големият от всички отраслови раздели в икономиката на България.
За отбелязване на деня на хранително-вкусовата промишленост ще се проведе и девета научно-практическа конференция с международно участие на тема "Хранително-вкусовата промишленост и бъдещето". По време на конференцията ще бъдат връчени и традиционните награди за най-добри иновации в хранително-вкусовия сектор за продукти и технологии за настоящата година.
На информационния щанд на МЗХ експерти ще запознават участниците в семинара и посетителите с начините за инвестиции и финансиране по ПРСР. Те ще информират за новостите по мерките, засягащи сектора хранително-вкусова промишленост, както и за предстоящия прием на заявления по мерките от Програмата и ще раздават информационни материали на участниците и посетителите.
Търсене