Третата среща семинар на НОA: Овцевъдство с традииции и нови лостове за ефективно развитие


Овцевъдство с традииции и нови лостове за ефективно развитие
• Третата среща семинар на НОА се проведе в Банско
• Ползотворна дискусия на експерти и овцевъди от страната
Мариела Илиева
Овцевъди от различни краища на страната събра за втори път през октоври Националната овцевъдсна асоциация (НОА). Третата от поредицата срещи семинари, организирани с подкрепата на Фондация „Америка за България“, се проведе на 18 октомври в Банско. Участието на експерти от дирекция „Пазарни мерки и организации на производители” и доц. д-р Божидар Иванов от Института за аграрна икономика отново осигури възможността за ползотворна дискусия по актулни проблеми и даде възможност да бъдат чути търсените отговори от компетентно ниво, до които овцевъдите понякога трудно достигат.
Актуалната тема за стартиращия в началото на 2017 г. прием по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. отново беше разяснена в чисто прагматичен аспект от Стела Виткова, началник на отдел “Организации на производители“ в дирекция “Пазарни мерки и организации на производители” в Министерство на замеделието и храните (МЗХ). Изложението й за възможностите на мярката показа убедително предимствата на съвременното сдружава в групи и организации на производителите. И ако те съществуват вече втори програмен период, като неизползвани от овцевъдите у нас, за тези, които дойдоха от различни наши региони на срещата в Банско, стана ясно, че е време да се разделят с предразсъдъците и недоверието, със спомена от рецидивите на колективното производство. Мнозинството от присъстващите, чувайки за реалните пътища да намерят общите интереси за оптимизиране на производстводствения процес и по-лесното достигане до пазара на овчи продукти, стигнаха до личното решение да потърсят начин за обединяване в групи или организации на производители на овчи продукти. И ако колебанията им дали това е наистина необходимо сякаш изчезваха, изникна болезнения въпрос, изказан на глас от някои от присъстващите овцевъди – колко сме, къде сме, имаме ли икономически потенциал и воля да се сдружим в името на общо конкурентоспособно развитие? И тук стана ясно, че идва необходимистта от ролята на НОА да създаде своите регионални структури, да идентифицира членовете си, ако трябва да издири овцефермите в кондиция, и да им осветли с експертна вещина, че отдавна има по-лесен начин да произвеждаш и да стигаш до пазара, да те знаят, ценят и търсят. Затова и на тази среща председателят на баншовата организация зооинж. Бисер Чилингиров постави въпроса и задачата за създаването на регионалните браншови структури с конкретни ръководители по места. Дали от тях ще тръгне стремежът на овцевъдите ни за изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси – все неща, за които дава възможност самите организации и групи на производителите, излежда бъдещето ще покаже. Срещата в Банско даде началото на консолидация около идеята най-после да се използват възможностите на мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. От тук нататък всички е въпрос на рационално използвано време. А това е свързано с мобилизацията да бъдеш в час, като отговориш на изискваните процедури. Когато си информиран в детайли и на специално организирани за тази цел форуми, в контакт и връзка с конкретно отговорящи за тази цел експерти, нещата на практика стават по-лесно. Останалото е въпрос на самосъзнаване, че никой не може да стигне сам до външните пазари и заможните му потребители.
На този етап мнозина от овцевъдите си поставят като цел и осъзнати лични възможности да затворят цикъла на производство, преработвайки сами добитото сурово овче мляко, и с регистрация по Наредба 26 да предлагат директно от фермите си произведени собствени продукти от животински произход, като бяло саламурено сирене, кашкавал и други традиционни и търсени от потребителите у нас автентични храни с доказан вкус и качество. Между първата и третата от срещите семинари на НОА овцевъдът Чавдар Дохчев и член на Контролния й съвет регистрира успешно овцефермата си в с. Малко Дряново, община Братя Даскалови, Област Стара Загора, по Наредбата за директни продажби. По думите му процедурата не е чак толкова сложна и невъзможна, колкото са легендите за нейната трудност и висока цена на вложените лични средства за оборудването на мини мандра. Като предприемач с инвестиции и в туристическия бизнес, добрият хоризонт за Дохчев е релно осъществимата връзка между продуктите от овцефермата му, предлагани в менюто за гостите на хотела му в курортния град Банско.
Добър шанс за конвертируемите овчи продукти имат овцевъдите ни и, ако се заловят амбициозно и търпеливо със задачата да използват процедурата и възможностите за европейските схеми за качество – защитени наименования, с които биха могли дада регистрират собствени марки млечни продукти със самобитен вкус и качество, функция на произведеното от тях качествено сурово овче мляко, преработено по местни рецепти в региона на своите ферми. В рамките на третата среща семинар на НОА в Банско тази възможност им разясни Даниела Кирчева от дирекция “Пазарни мерки и организации на производители” в МЗХ. Този път експертът фокусира темата върху европейските схеми за качество на млечни продукти със Защитени географски указания и Защитени наименования за произход. Експертът припомни, че такива защитени наименования на млечни продукти са известните у нас и на световните пазари Защитени наименования за произход „Parmigiano Reggiano“, „Grana Padano” на производители от Италия, „Gouda Holland” на тези от Холандия, „Roquefort“-а от Франция, „Feta“ от Гърция и Защитеното географско указание „Danablu” от Дания. По думите й 229 са регистрираните продукти със защитени наименования в клас Сирена (41 Защитени географски указиния и 188 Защитени наименования за произход). През 2010 г. стойността на продажбите на европейските сирена със защитени наименования в ЕС с 27 страни e достигал 6.3 млрд. евро, а обемът им - 866 000 тона. Тази конкурентна ниша на качествени и защитени млечни продукти е реалното бъдеще и на тези с произход и от България, стана ясно от експертния анализ на Кирчева.
Възможностите са големи, но и средата е конкурантна. Данните показват, че сирената са формирали 40% от стойността на продажбите на продукти със защитени наименования в ЕС на ниво страни членки 27, съответно заемайки първо място сред класовете продукти по този показател. Безспорното предимство е, че сирената със защитени наименования се продават 1.59 пъти по-скъпо спрямо същото количество сирена без защитени наименования.
Даниела Кирчева поясни пред аудиторията на овцевъдите в Банско в какво се състои изготвянето на спецификациите на млечните продукти при кандидатстване на регистрация за защитени наименования в ЕС. Става въпрос за описание на земеделски продукт или храна като вид продукт с посочване на неговия клас, суровини, фуражи, специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район. Тук влиза описанието и на специфичните правила за рязане, настъргване, опаковане и др.и специфичните правила за етикетиране. Изготвянето на спецификациите на млечни продукти включва и кратко определение на географския район, връзката с него, както и специфична характеристика на причинно-следствена връзка между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта. Част от спецификациите е и описанието на породите животни, от които се добива млякото, неговият произход, както и изискванията относно доенето, събирането и съхранението му. Изисква се и описание на произхода и качеството на фуража на животните (изцяло от очертания географски район, определен процент, който трябва да е от географския район и др.), състава на храната на животните (определен процент трева, сено, зърнени житни или бобови фуражи и др., разрешени ли са допълващи фуражи и добавки и какъв е техният дял като процент от сухото вещество). Спецификациите на млечни продукти включват и описание на земеделския продукт или храна с фокус определяне на неговите физико-химични, органолептични, микробиологични и други характеристики.
И ако всичко това изглежда сложна, трудно разбираеми и за някои невъзможна поцедура, срещите семинари НОА отвориха вратите на експертите от ресорните дирекции в МЗХ, визирайки техните имена, готовност за комуникация и общи действия с овцевъдите. Условието е последните да надмогнат инерцията на недоверието помежду си и използват наближаващия прием по мярка мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Световната практика показва, че само с тези структури на сдружения овцевъдите у нас биха могли да кандидатстват за защитени наименования на ЕС за своите уникални млечни продукти. Стремежът към конкурентоспособност на подсектора минава от мобилизацията му на ниво овцеферма с предприемчив стопанин, по изградените мостове в рамките на браншовата организация към деловите контакти с ресорни национални и евпопейски институции. Другото е добри пожелания и тъпчене на едно място.


Източник: Списание АгроКомпас бр. 12 / 2016


Свалете файла0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*

Търсене