Мирослав Чилингиров: Амбиция за модернизация по европейски модел с проект и по подмярка 4.1


27-годишният овцевъд Мирослав Чилингиров с първия проект за„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР (2014-2020)
• Целенасочено към собствена овцеферма с оборудване и доилни зали
• Амбиция за модернизация по европейски модел с проект и по подмярка 4.1

Мариела Илиева

Срещата семинар на НОА в Хасково очевидно беше полезна и за млади фермери от Областта и региона. Сред тях се оказа и 26-годишният овцевъд Мирослав Чилингиров, чийто име стана известно с факта, че бе първият подал проекта си по подмярка 6.1
„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020. По мярка „Млад фермер”, включително и при новата програма, подпомагането е 25 хил. евро, половината, от което се плаща авансово, а останалата половина след изпълнението на бизнес плана. При официалното откриване на приема й, в края на юни в Хасково, министър Танева поздрави младия фермер от областния град за това, че се е възползвал от възможността да му бъде изготвен безвъзмездно бизнес-плана от Националната служба за съвети в земеделието при кандидатстването по подмярка 6.1. „Искам да остана в България и да реализирам мечтата си да имам собствена ферма с оборудване и доилни зали”, обяви тогава младият фермер.
В този контекст определено точен се оказва жестът на държавната политика за сектора, в случая с овцевъдното стопанството на Мирослав Чилингиров. Този извод за младия фермер е безспорен след откровения разговор с него по време на срещата семинар на НОА в родния му град Хасково. Доказва го и постигнатото устойчиво производство на овцевъдната му ферма в с. Родопи, на 20 км от Хасково. И не на последно място реалистичният му поглед върху проблемите и нуждите на овцевъдството в региона. Мирослав отглежда овце млечно направление под селекционен контрол от т. нар. Синтетична популация българска млечна и членува в една от развъдните асоциации на тази порода у нас.
Не скри амбицията си да кандидатства и по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР (2014-2020), „за да си направя нова овцеферма с доилни зали, изкуствено хранене на агнетата, ранно отбиване, както го правят европейците“. Вярва, че ще се справи с едновременното изпълнение на бизнес плана по подмярка 6.1, осигуряваща му стартова помощ като млад земеделски стопанин и с инвестиционното намерение при евентуално одобрение на проекта му по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Думите му не звучаха самонадеяно, а амбициозно и осмислено, чертаейки визията на едно модерно овцевъдно стопанство. А когато са изречени от един 27-годишен български овцевъд, надеждите и очакванията за бъдещето на този подсектор у нас определено имат основание.
В момента Мирослав Чилингиров има стадо от 114 овце и е твърдо убеден, че ще може да развива земеделски бизнес в България. При официалното откриване на приема по подмярка 6.1 министър Десислава Танева подчерта, че навлизането на млади и образовани кадри в земеделието ни може да допринесе за бързото достигане на конкурентоспособност в сектора. Не пропусна обаче и да предупреди, че всеки бенефициент с отделен договор, по която и да е мярка, трябва да си провери задълженията и да ги приключи в срок.
Към цялата си отговорност и респект пред тези императиви Мирослав Чилингиров от Хасково прибавя и пристрасната си загриженост за овцевъдството като бизнес, в който успехът идва, когато му се отдадеш с безрезервно трудолюбие, но и с професионална ерудиция за подсектора. И не на последно място - воля да наложиш професионалните му интереси. А те са фокусирани във всяка една овцеферма и нейния регион, за да стигнат до целия подсектор. Особено когато производството му на нашата географска ширина е уникално, а продуктите – доказано конвентируеми.
Младият фермер от Хасково е дипломиран зооинженер от Аграрния унивеситет в Пловдив. В момента надгражда образованието си в него с магистърска степен по селекция и репродукция под ръководството на проф. д-р Васил Николов, който е и изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция у нас. „Овцевъдството в нашето семейство се предава от поколение на поколение, като традиция. Въпреки че баща ми се занимава с говедовъдство, моят дядо е бил овцевъд, прадядо ми също, както и другият ми дядо по линия на моята майка. Всички са били овцевъди и аз нося този поминък в кръвта си. Предимството ми е, че нямам шеф над главата си. Сам определям какво се случва във фермата, с какъв фураж да храня животните, как и с какво да ги заплождам“, откри завесата за своя поминък и бизнес младият фермер. На въпроса „Значи ли това, че овцевъдите са едни свободни хора“ отговорът на Мирослав беше „да“. Остава надеждата да е така спонтанно убеден в него и след изпълнението на бизнес плана си по подмярката за стартиращи млади фермери, а защо не и по тази, с която се надява да направи овцефермата си в село Родопи по европейски конкурентоспособна.


Източник: Списание АгроКомпас бр. 11 / 2016


Свалете файла0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*

Търсене