Доц. д-р Божидар Иванов: Ключът за потенциала на овцевъдството


Доц. д-р Божидар Иванов от Института по аграрна икономика, консултант на НОА:

Ключът за потенциала на овцевъдството
- Консолидация на производство и преработка на млякото
- Доверие и партньорски подход на преработвателите към фермерите
- Изграждане на вертикални структури или организации на производители

интервю на Мариела Илиева

Доц. Иванов, какъв е коментарът Ви на твърдението, че препъникамъкът за българското овцевъдство е в действащата погрешна практика да се осъществява породоподдържане, а не селекция ?
За мен препъникамакът и сериозната опасност пред нашето овцевъдство е неговата разпокъсаност, затруднения достъп до пазара и работната сила. Ако в млечното говедовъдство, това на което може да се надяваме в средносрочен план, е да намалим вноса на мляко и млечни продукти, то при овцевъдството имаме по-голям потенциал, но той е виртуален, а не реален. За да стане реален и да се развие този потенциал трябва съвсем различна организация на пазара на овчи млечни продукти, а именно консолидация на производството и преработката на млякото, създаване на млечни продукти, които да бъде защитени и оттам разпознаваеми, получавани под строга стандартизация и изграждане на вертикални структури или организации на производители, което да даде по-добри и сигурни условия на производителите.

По-ефективно ли ще е субсидирането при овцете, ако зависи от тяхната продуктивност ?
Това е естествено защото стимулите, които се дават по този начин ще поддтикват към по-високо производство и продуктивност. В момента се наблюдава задържане броя на овцете, а продуктивността не се увеличава, производството се колебае в едни и същи диапазони и намалява млякото, което достига до мандрите. В момента се отглеждат много животни, което е единствено заради субсидирането, от което никой не печели и с отпадането на тази обвързана подкрепа след няколко години ще се види неустойчивостта на тази политика.

След като някои експерти, а и практиката в редица държави сочат, че бъдещето на овцевъдството е в затворения цикъл на производство, при какви условия бихме го превърнали в ефективен и доминиращ модел и у нас ?
Икономиката се развива, икономическите модели еволюират, организационните форми също се променят, икономическите системи като цяло през 21-ви век са изправени пред сериозни предизвикателства, а именно как да се постигне равновесие между технологиите, които изместват човека от производствения процес, концентрацията на капитала и неговия стремеж да бъде все по-ефективен и от отсрещната страна поддържането на заетост. Овцевъдството, и то фамилното овцевъдство и животновъдство дава шанс именно за поминък и доходи на хората и това трябва да бъде поощрявано в държавната политика. Фермерите трябва обаче да предприемат модерни и съвременни общи инициативи в маркетинга на продукцията, което изисква пречупване на манталитета и бизнес професионализъм. Не трябва да се изключва и другата алтернатива на маркетинг, а именно вертикалната интегрираност, което пък изисква доверие и партньорски подход от страна на преработвателите към фермерите.

Възможна ли е консолидация на овцевъдите ни около работещи бизнес модели с усилията и в рамките на тяхната браншоваорганизация - НОА и какви бариери трябва да преодолеят в името на тази цел ?
Всичко е възможно, ако човек си повярва и поиска да върви в тази посока. Ако всеки от нас постъпва конструктивно, рационално без предразсъдаци, това е напълно реалистично. Тези повече от 25 години преход показаха, че ако искаме нещо да се промени, трябва да правим нещата по различен начин. Всичко е в ръцете на хората. Трябва консолидация, доверие, помнене, че индивидуалния подход към проблемите и трудностите не е пътят за подобряване на общото положение. За да бъде здрава и силна НОА, както и всеки един браншови съюз, той трябва да предлага ползи за своите членове. НОА трябва да изгражда паралелни, вътрешни бизнес структури и начинания, което да дава полза, за онези, които членуват в организацията и да привлича нови членове. Това е мултипликационен модел, при който всеки член дава малко, но събрано в края, то представлява нещо много по-голямо и с един професионален мениджмънт инвестираното дава резултати и ползи за първооснователите си.

Източник: Списание АгроКомпас бр. 10 / 2016 Интервю на Мариела Илиева


Свалете файла0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*

Търсене