Последни съвети
СВРЪХОСТРАТА БОЛЕСТ БРАДЗОТ

СВРЪХОСТРАТА БОЛЕСТ БРАДЗОТ

0
Коментарa

Смъртоносна болест по овцете късно есента

Смъртоносна болест по овцете късно есента

husband watches wife cheat
0
Коментарa

Причини за кръв от млечната железа

Причини за кръв от млечната железа

go website go
0
Коментарa

Кървава диария при яретата и агнетата

Кървава диария при яретата и агнетата

link che...
0
Коментарa

НЕОРИКЕТСИОЗНА ПНЕВМОНИЯ ПО ОВЦЕТЕ

НЕОРИКЕТСИОЗНА ПНЕВМОНИЯ ПО ОВЦЕТЕ

0
Коментарa

Салмонелозен аборт

Салмонелозен аборт

online onlin...
0
Коментарa

Съвременни продукти и схеми за обезпаразитяване в модерното овцевъдство и говедовъдство

Съвременни продукти и схеми за обезпаразитяване в модерното овцевъдство и говедовъдство

husband watches wife cheat
0
Коментарa

Заразна ектима при овцете и козите

Заразна ектима при овцете и козите

Профилактика Да не се доставят кози и овце от заразени ферми и да не се допуска съвместна паша и во...
0
Коментарa

БОЛЕСТИ ПРИ ОВЦЕ И КОЗИ

БОЛЕСТИ ПРИ ОВЦЕ И КОЗИ

women cheat on men h...
1
Коментарa

Шапът е в състояние да унищожи цели животновъдни сектори

Шапът е в състояние да унищожи цели животновъдни сектори

Често ваксинацията на животните е единственият начин да се избегне глобалният риск и негативното въз...
0
Коментарa

Необезпаразитените овце - с риск от допълнителен срив на имунитета

Необезпаразитените овце - с риск от допълнителен срив на имунитета

Бременността на животните допълнително влошава ситуацията Д-р Валентин Иванов, квмн Зимните месеци...
0
Коментарa

МЕРКИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПОЯВИЛИТЕ СЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

МЕРКИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПОЯВИЛИТЕ СЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

online online...
0
Коментарa

Листериоза (силажна болест) по овцете

Листериоза (силажна болест) по овцете

През ранната пролет много често сред добри и гледани стада овце се появяват нервни заболявания със с...
1
Коментарa

Шап по овцете

Шап по овцете

Остра, силно прилепчива болест по двукопитните животни - говеда, овце, кози, свине, сърни, елени и д...
0
Коментарa

Шарка по овце и кози

Шарка по овце и кози

Шарката по овцете и козите е силно контагиозно вирусно забо- ляване, характеризиращо се с треска, г...
0
Коментарa

СИН ЕЗИК ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ

СИН ЕЗИК ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ

Голяма част от инфектираните животни не проявяват клинични признци. При част от заразените овце, а ...
0
Коментарa

ВСЯКО ХВАЩАНЕ И ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА БРЕМЕННИ ОВЦЕ,ОСОБЕНО КЪМ КРАЯ НА БРЕМЕННОСТТА КРИЕ ОПАСНОСТ ОТ АБОРТ

ВСЯКО ХВАЩАНЕ И ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА БРЕМЕННИ ОВЦЕ,ОСОБЕНО КЪМ КРАЯ НА БРЕМЕННОСТТА КРИЕ ОПАСНОСТ ОТ АБОРТ

При преглед на зъбите или за определяне на възрастта на овцата с дясната ръка се хваща главата, а с ...
1
Коментарa

ХИПОТЕРМИЯ ПО НОВОРОДЕНИТЕ АГНЕТА

ХИПОТЕРМИЯ ПО НОВОРОДЕНИТЕ АГНЕТА

Хипотермията при новородените агнета се характеризира с понижаване на телесната температура под норм...
0
Коментарa

МУСКУЛНА ДИСТРОфИЯ (КОЛЕНИЦА, КЛЕКА)

МУСКУЛНА ДИСТРОфИЯ (КОЛЕНИЦА, КЛЕКА)

Мускулната дистрофия е широко разпространено заболяване при всички видове новородени и подрастващи ж...
0
Коментарa

АНАЕРОБНА ДИЗЕНТЕРИЯ ПО АГНЕТАТА

АНАЕРОБНА ДИЗЕНТЕРИЯ ПО АГНЕТАТА

Анаеробната дизентерия при агнетата е остра заразна болест, която се причинява от микроорганизми, от...
0
Коментарa

ПИКОЧОКАМЕННА БОЛЕСТ (УРОЛИТИАЗА)

ПИКОЧОКАМЕННА БОЛЕСТ (УРОЛИТИАЗА)

Пикочокаменната болест е свързана с режима на хранене, нарушената обмяна на веществата, инфекциозни ...
0
Коментарa

ПОДУВАНЕ НА ТЪРБУХА

ПОДУВАНЕ НА ТЪРБУХА

Подуването на търбуха е в резултат от бързото му напълване с газове, чието отделяне е затруднено или...
0
Коментарa

ЕНТЕРОТОКСЕМИЯ

ЕНТЕРОТОКСЕМИЯ

Ентеротоксемията е остра заразна болест, която засяга овцете от всички възрасти. Болестта се причин...
0
Коментарa

ФАСЦИОЛОЗА (ОБИКНОВЕН МЕТИЛ)

ФАСЦИОЛОЗА (ОБИКНОВЕН МЕТИЛ)

фасциолозата е остро или хронично паразитно заболяване по овцете, което се характеризира с поражения...
0
Коментарa

 ЦЕНУРОЗА (ВЪРТОГЛАВИЕ)

ЦЕНУРОЗА (ВЪРТОГЛАВИЕ)

Ценурозата е паразитна болест по овцете с тежки мозъчни увреждания. Болестта се причинява от ларвна...
0
Коментарa

ЕХИНОКОКОЗА (КУЧЕШКА ТЕНИЯ)

ЕХИНОКОКОЗА (КУЧЕШКА ТЕНИЯ)

Ехинококозата е паразитна болест по овцете, която протича скрито без особени признаци. Болестта се ...
0
Коментарa

МОНИЕЗИОЗА

МОНИЕЗИОЗА

Мониезиозата е паразитна болест по овцете, предимно по агнетата, която се характеризира с диария, пр...
0
Коментарa

КРАСТА ПО ОВЦЕТЕ

КРАСТА ПО ОВЦЕТЕ

Крастата е паразитна болест на кожата, която се характеризира със силен сърбеж. Тя се причинява от с...
1
Коментарa

ПРОФИЛАКТИЧНО И ЛЕЧЕБНО ПОДРЯЗВАНЕ НА КОПИТАТА ПРОТИВ КОПИТЕН ГНИЛЕЦ

ПРОФИЛАКТИЧНО И ЛЕЧЕБНО ПОДРЯЗВАНЕ НА КОПИТАТА ПРОТИВ КОПИТЕН ГНИЛЕЦ

При овцете нужда от подрязване на копитата се появява, когато роговата капсула на копитото стане по-...
1
Коментарa

Нова опасност за животните – вируса „Шмаленберг”

Нова опасност за животните – вируса „Шмаленберг”

Всеки момент в страната може да бъде регистрирана инфекция от вируса „Шмаленберг”, който вече е дост...
0
Коментарa

СЪВЕТИ ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО „СИН ЕЗИК“

СЪВЕТИ ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО „СИН ЕЗИК“

Болестта се характеризира с треска (повишена температура) и възпаление на лигавиците, копитния венец...
0
Коментарa

Тарифата за профилактика и лечение на животните за 2015-та е готова

Тарифата за профилактика и лечение на животните за 2015-та е готова

Министерството на земеделието и храните публикува проект на Тарифа за определяне на цените, които се...
0
Коментарa

Д-р Валентин Иванов: Маститни заболявания при овцете и козите

Д-р Валентин Иванов: Маститни заболявания при овцете и козите

Маститите при овцете и козите са сред най-често срещаните заболявания поради редица причина: ниско р...
0
Коментарa

Проф. д-р Георги Георгиев:Синият език (СЕ) е трансмисивно вирусно, неконтагиозно заболяване по домашните и дивите преживните животни (говеда, овце, кози, биволи, сърни и елени

Проф. д-р Георги Георгиев:Синият език (СЕ) е трансмисивно вирусно, неконтагиозно заболяване по домашните и дивите преживните животни (говеда, овце, кози, биволи, сърни и елени

Синият език (СЕ) е трансмисивно вирусно, неконтагиозно заболяване по домашните и дивите преживните ж...
0
Коментарa

 Схема на диагностичния алгоритъм, използван при синия език

Схема на диагностичния алгоритъм, използван при синия език

При диференциалната диагностика на синия език при овцете следва да се имат предвид следните заболя...
0
Коментарa

В миналото антраксът е бил значително разпространен в България

В миналото антраксът е бил значително разпространен в България

Антраксът (Bacillus anthracis) е патогенен за всички видове селскостопански и диви бозайници, предим...
0
Коментарa

Бруцелоза

Бруцелоза

Бруцелозата е инфекциозна болест, която протича подостро, хронично или латентно. Тя е опасна зооантр...
0
Коментарa

ЗАЩО ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА ПРОБЛЕМ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО?

ЗАЩО ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА ПРОБЛЕМ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО?

Инфекциозните заболявания се причиняват от патогенни (болестотворни) микроорганизми- бакте- рии, в...
0
Коментарa

КАКВИ СА ПРОБЛЕМИТЕ, СРЕЩАНИ ПРИ КОНТРОЛА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЖИВОТНOВЪДСТВОТО?

КАКВИ СА ПРОБЛЕМИТЕ, СРЕЩАНИ ПРИ КОНТРОЛА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЖИВОТНOВЪДСТВОТО?

РЕЗИСТЕНТНОСТ Устойчивост на микроорганизмите към из- ползваните антимикробни средствa - антибиоти...
0
Коментарa

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОБИОТИЦИТЕ?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОБИОТИЦИТЕ?

ПРОБИОТИЦИТЕ СА ЖИВИ МИКРООРГАНИЗМИ !!! Приложени в адекватни количества и по под- ходящ начин под...
0
Коментарa

ПРОБИОТИЧНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОБИОТИЧНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ

превенция срещу инфекциозни заболявания Ефикасна алтернатива на традиционните по- чистващи и дезин...
0
Коментарa

ПРОБИОТИЧНИ ПРЕПАРАТИ В КОНТРОЛА НА НЯКОИ АКТУАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИЖИВОТНИТЕ

ПРОБИОТИЧНИ ПРЕПАРАТИ В КОНТРОЛА НА НЯКОИ АКТУАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИЖИВОТНИТЕ

Копитните заболявания и маститите са масови заболявания сред различни видове животни – крави, овце...
0
Коментарa

Пробиотичен препарат за профилактика на маститите при говеда, овце, кози и биволи

Пробиотичен препарат за профилактика на маститите при говеда, овце, кози и биволи

Заболяванията на млечната жлеза са основен проблем в животновъдните ферми с млечно направ- ление. ...
0
Коментарa

График за обучението на животновъди за болестите по животните

График за обучението на животновъди за болестите по животните

Днес от 11.00 ч. е първата работна среща с животновъди в гр. Любимец стартира Националната обучителн...
0
Коментарa

ГРАФИК  на участниците в работна среща с животновъди относно изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

ГРАФИК на участниците в работна среща с животновъди относно изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Утвърдил: ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГРАФИК на участниците в работна среща с ж...
0
Коментарa

Билково лечение при възпалено виме

Билково лечение при възпалено виме

Не допускайте напуквания по вимето на вашите млекодайни животни - овце, кози и крави. Това може д...
2
Коментарa

Актуални заболявания по овцете и козите

Актуални заболявания по овцете и козите

0
Коментарa

Гл. ас. д-р Никола Методиев:Правилна подготовка на овцете за пасищния сезон

Гл. ас. д-р Никола Методиев:Правилна подготовка на овцете за пасищния сезон

Гл. ас. д-р Никола Методиев Институт по животновъдни науки - Костинброд Периодът, обхващащ кра...
0
Коментарa

Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими бол

Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими бол

Синият език по едрите и дребни преживните животни (bluetongue) и заразният нодуларен дерматит (lump...
0
Коментарa

Заразен нодуларен дерматит Lumpy skin disease

Заразен нодуларен дерматит Lumpy skin disease

БОЛЕСТА Заразният нодуларен дерматит е силно заразна вирусна болест по едрите преживни животни, хар...
0
Коментарa


Търсене