Последни съвети
Особености при размножаването на овце

Особености при размножаването на овце

go redirect go
0
Коментарa

Календар на заплождане при животните

Календар на заплождане при животните

Пълноценно хранене на агнета за разплод и угояване

Пълноценно хранене на агнета за разплод и угояване

husband watches wife cheat
0
Коментарa

Хранене на агента през бозайния период

Хранене на агента през бозайния период

Балансирани дажби за хранене на бременни овце

Балансирани дажби за хранене на бременни овце

Фуражни отравяния

Фуражни отравяния

0
Коментарa

Люцерната високобелтъчна храна

Люцерната високобелтъчна храна

women cheat on men ...
2
Коментарa

Месодайното овцевъдство

Месодайното овцевъдство

online onlin...
0
Коментарa

Новосъздавана българска млечна порода СПБМ

Новосъздавана българска млечна порода СПБМ

all women cheat
0
Коментарa

Познаването на фуражите = висока продуктивност

Познаването на фуражите = висока продуктивност

methotrexat alkohol
0
Коментарa

Как да изчислите теглото на грубите фураж

Как да изчислите теглото на грубите фураж

methotrexat alkohol
0
Коментарa

Препоръки за хранене на бременни овце

Препоръки за хранене на бременни овце

Бременните овце се нуждаят от повече и по-пълноценна храна

Бременните овце се нуждаят от повече и по-пълноценна храна

all women cheat
0
Коментарa

Отглеждане и хранене на агнетата до отбиване

Отглеждане и хранене на агнетата до отбиване

all women cheat
0
Коментарa

Хранене на овце по време на лактацията

Хранене на овце по време на лактацията

all women cheat
0
Коментарa

Хранене на шилета и дзвизки

Хранене на шилета и дзвизки

link cli...
0
Коментарa

Породата Ил дьо Франс

Породата Ил дьо Франс

0
Коментарa

Мляко и здраве

Мляко и здраве

Що е то биологично животновъдство

Що е то биологично животновъдство

women affair
0
Коментарa

Изисквания за национални доплащания 2011

Изисквания за национални доплащания 2011

0
Коментарa

Саркози в Елзас

Саркози в Елзас

online reason...
0
Коментарa

БИЗНЕС ПЛАНЪТ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

БИЗНЕС ПЛАНЪТ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

all women cheat
0
Коментарa

Съвети малък бизнес

Съвети малък бизнес

my wife emotionally cheated on me
0
Коментарa

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 Г. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2010 г.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 Г. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2010 г.

why women cheat on husbands
0
Коментарa

Земеделието и Животновъдството на Планет Фуд Уърлд Корпорейшън (PFWC – Planet Food World Corporation) са предприемачески бизнеси, използващи модулни земеделски и животновъдни ферми са и в България

Земеделието и Животновъдството на Планет Фуд Уърлд Корпорейшън (PFWC – Planet Food World Corporation) са предприемачески бизнеси, използващи модулни земеделски и животновъдни ферми са и в България

0
Коментарa

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАЗВЪДНИ ОВЦЕВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАЗВЪДНИ ОВЦЕВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

why women cheat on husbands
0
Коментарa

Шанс за овцевъдите да се сдружат по Мярка 142 „Създаване на организации на производители“нека сглобим пъзела.

Шанс за овцевъдите да се сдружат по Мярка 142 „Създаване на организации на производители“нека сглобим пъзела.

0
Коментарa

Информираме Ви, че предстои прием на заявления за подпомагане по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти”, който ще продължи от 15 август до 16 септември 2011 г

Информираме Ви, че предстои прием на заявления за подпомагане по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти”, който ще продължи от 15 август до 16 септември 2011 г

0
Коментарa

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВЦЕ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВЦЕ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ

husband watches wife cheat
0
Коментарa

Плевенска черноглава порода

Плевенска черноглава порода

0
Коментарa

ПОЗНАВАМЕ ЛИ ПОРОДИТЕ ОВЦЕ ЗА МЛЯКО ?

ПОЗНАВАМЕ ЛИ ПОРОДИТЕ ОВЦЕ ЗА МЛЯКО ?

0
Коментарa

Естествени и изкуствени пасища

Естествени и изкуствени пасища

women cheat on men h...
0
Коментарa

Използването на финансовите показатели при анализа на дейността на земеделските стопанства и тяхното управление

Използването на финансовите показатели при анализа на дейността на земеделските стопанства и тяхното управление

women cheat on men o...
0
Коментарa

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ

my wife emotionally cheated on me
0
Коментарa

Мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013г

Мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013г

изисквания за управление на различните агроекологични дейности и схеми
w...
3
Коментарa

Заместник-министър Светлана Боянова има ли риск за евросредствата за селските райони?

Заместник-министър Светлана Боянова има ли риск за евросредствата за селските райони?

all women cheat
0
Коментарa

Проф.д-р Трифон Дарджонов Уважаеми фермери, краят на 2011г се запомни с големия протест на зърнопроизводителите и изплащането на сумите определени за животновъдите.

Проф.д-р Трифон Дарджонов Уважаеми фермери, краят на 2011г се запомни с големия протест на зърнопроизводителите и изплащането на сумите определени за животновъдите.

Поради ред причини, и на първо място установената у нас порочна структура в земеползването, каквато ...
0
Коментарa

Проект на регламент за Развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.

Проект на регламент за Развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.

Чл.20 – Развитие на стопанства и предприятия Подпомагането по тази мярка обхваща: а) стартова помо...
0
Коментарa

ОСП след 2013 г.Финансови средства,Директни плащания,Активен селскостопански производител и национални доплащания през 2014 и 2015

ОСП след 2013 г.Финансови средства,Директни плащания,Активен селскостопански производител и национални доплащания през 2014 и 2015

Запазва се възможността за България и Румъния да предоставят национални доплащания през 2014 г. и 2...
0
Коментарa

Снежана Благоева Директор на дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” ОСП след 2013г.Законодателни предложения на ЕК.

Снежана Благоева Директор на дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” ОСП след 2013г.Законодателни предложения на ЕК.

website cheat wifes online
0
Коментарa

ВАЖНО!!! ВАЖНО!!! Зам.министър Светлана Боянова ще направим всичко възможно да облекчим, мярка 214 - Агроекология дори ако е необходимо и законови промени да подготвим

ВАЖНО!!! ВАЖНО!!! Зам.министър Светлана Боянова ще направим всичко възможно да облекчим, мярка 214 - Агроекология дори ако е необходимо и законови промени да подготвим

През 2012 г. трябва много сериозно да се засили интересът по мярка 214, категорична е Боянова. Това ...
0
Коментарa

Д-р Цветан Димитров интервю от преди година свързан за износа от България за Турция на живи животни. Tенденцията да не падат изкупните цените на мляко и месо в страната, напротив те да се увеличават

Д-р Цветан Димитров интервю от преди година свързан за износа от България за Турция на живи животни. Tенденцията да не падат изкупните цените на мляко и месо в страната, напротив те да се увеличават

Д-р Цветан Димитров интервю от преди година свързан за износа от България за Турция на живи животни ...
0
Коментарa

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ХРАНЕНЕНЕТО НА ОВЦЕ ЗА МЕСО. Проф.Трифон Дарджонов

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ХРАНЕНЕНЕТО НА ОВЦЕ ЗА МЕСО. Проф.Трифон Дарджонов

Според препоръките които дава френската организация внасяща Шароле мутон у нас, през първия месец сл...
0
Коментарa

ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕТО НА ОВЦЕ С ВИСОКА МЛЕЧНОСТ. Проф.Трифон Дарджонов.

ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕТО НА ОВЦЕ С ВИСОКА МЛЕЧНОСТ. Проф.Трифон Дарджонов.

Получаването на 400-500 кг дойна млечност от овцете, не може да стане с познатите традиционни методи...
0
Коментарa

Технопанел ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели за нуждите на индустриалното строителство.

Технопанел ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели за нуждите на индустриалното строителство.

Ние от Технопанел ЕАД, работейки устремено да удовлетворим нуждите на своите клиенти, разработихме н...
0
Коментарa

ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО НА БРЕМЕННИТЕ ОВЦЕ Проф.Трифон Дарджонов

ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО НА БРЕМЕННИТЕ ОВЦЕ Проф.Трифон Дарджонов

0
Коментарa

Овньо льо вакал, каматан...” (Жалба по славното родопско овчарство) от журналиста Тодор Коруев е новата книга на издателство „Захарий Стоянов”. Тя е своеобразна енциклопедия.

Овньо льо вакал, каматан...” (Жалба по славното родопско овчарство) от журналиста Тодор Коруев е новата книга на издателство „Захарий Стоянов”. Тя е своеобразна енциклопедия.

0
Коментарa

Технологии за отглеждане на овце и кози,в зависимост от продуктивното направление,нивото на продуктивност ,фуражите и географските условия

Технологии за отглеждане на овце и кози,в зависимост от продуктивното направление,нивото на продуктивност ,фуражите и географските условия

НОА БЛАГОДАРИ НА КОЛЕГИТЕ СТУДЕНТИ ОТ TРАКИЙСКИ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ ЗА ЕНТУСИАЗМА.
0
Коментарa

Чистопородно развъждане.Структура на породите.Поддържане и усъвършенстване на българските породи овце

Чистопородно развъждане.Структура на породите.Поддържане и усъвършенстване на българските породи овце

НОА БЛАГОДАРИ НА КОЛЕГИТЕ СТУДЕНТИ ОТ TРАКИЙСКИ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ ЗА ЕНТУСИАЗМА.
0
Коментарa

Честито уважаеми колеги фермери. Зам.-министърът Светлана Боянова: Се пребори за Гаранционния фонд и е факт но това е успех за България.

Честито уважаеми колеги фермери. Зам.-министърът Светлана Боянова: Се пребори за Гаранционния фонд и е факт но това е успех за България.

Одобряването на Гаранционния фонд за Програмата за развитие на селските райони е успех за България.З...
0
Коментарa

 Загърбени възможности при реални пазари за продуктите на родното овцевъдство Ниски изкупни цени и липса на земя за животновъдите блокират ициативата в сектора.Мариела Илиева

Загърбени възможности при реални пазари за продуктите на родното овцевъдство Ниски изкупни цени и липса на земя за животновъдите блокират ициативата в сектора.Мариела Илиева

all women cheat
0
Коментарa

ВАЖНО !!!Прочетете внимателно срокът е до края на месец юли!  ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.

ВАЖНО !!!Прочетете внимателно срокът е до края на месец юли! ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.

ОТИДЕТЕ ДО ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СИ ДЕКЛАРИРАЙ ТЕ ОБРАБОТВАЕМИТЕ ОТ ВАС ЗЕМИ (ПОД АРЕНДА...
0
Коментарa

Проф. д-р Банко Банев Защо тази наредба звучи по-скоро като забранителна, а не като разрешителна за извършване на директни продажби.

Проф. д-р Банко Банев Защо тази наредба звучи по-скоро като забранителна, а не като разрешителна за извършване на директни продажби.

В чл.6, ал. 2 отново говорим за малки количества сурово овче, козе или биволско мляко и тук даже се ...
0
Коментарa

НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА КРИЗАТА В МЛЕЧНИЯ СЕКТОР

НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА КРИЗАТА В МЛЕЧНИЯ СЕКТОР

Националния говедовъден съюз в България следи всички публикации по състоянието на говедовъдството в ...
3
Коментарa

ИЗЛОЖЕНИЕ ПО БИВОЛОВЪДСТВО – 2012 НА 27 СЕПТЕМРИ ОТ 13 ЧАСА В ДВОРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН, БУЛ.”С.ВЕЛИКИ” №3

ИЗЛОЖЕНИЕ ПО БИВОЛОВЪДСТВО – 2012 НА 27 СЕПТЕМРИ ОТ 13 ЧАСА В ДВОРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН, БУЛ.”С.ВЕЛИКИ” №3

СЪОРГАНИЗАТОРИ СА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ- СОФИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА СЕЛЕКЦИЯ ...
0
Коментарa

Ангел Вукодинов: Състояние и бъдеще на зърнопроизводството в България

Ангел Вукодинов: Състояние и бъдеще на зърнопроизводството в България

methotrexat alkohol
0
Коментарa

Марияна Чолакова: Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Марияна Чолакова: Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

all women cheat
0
Коментарa

 ПРОИЗХОД НА ДОМАШНИТЕ ОВЦЕ. ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕ НА ОДОМАШНЯВАНЕТО

ПРОИЗХОД НА ДОМАШНИТЕ ОВЦЕ. ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕ НА ОДОМАШНЯВАНЕТО

women affair ...
0
Коментарa

За зеленото сирене от Черни Вит Най-добрият плесенен деликатес за сега недостъпен за потребителите.

За зеленото сирене от Черни Вит Най-добрият плесенен деликатес за сега недостъпен за потребителите.

husband watches wife cheat
0
Коментарa

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (АГРАРЕН ДОКЛАД 2012)

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (АГРАРЕН ДОКЛАД 2012)

husband watches wife cheat
0
Коментарa

Болести на животните, предаващи се на човека чрез млякото.

Болести на животните, предаващи се на човека чрез млякото.

Основните болести, предавани на човека чрез млякото, са туберкулоза, бруцелоза. шап, стрептококови и...
0
Коментарa

Анализ на цените на агнешкото месо за периода 24 – 31 юли 2013 г.

Анализ на цените на агнешкото месо за периода 24 – 31 юли 2013 г.

Средната цена на едро на цяло агне за наблюдавания период е 13,16 лв./кг кланично тегло, незначителн...
0
Коментарa

Музей на текстилната индустрия – Сливен

Музей на текстилната индустрия – Сливен

Постоянната експозиция на музея е разположена в 8 зали на 2 етажа, с обща площ от 550 кв.м. Изграден...
0
Коментарa

Д-р Петър Пачев: Изготвят се документите за обезщетяване на стопаните, чиито животни бяха умъртвени заради шарка

Д-р Петър Пачев: Изготвят се документите за обезщетяване на стопаните, чиито животни бяха умъртвени заради шарка

За шарката при овцете и козите в бургаското село Стоилово, Агенция „Фокус” разговаря с директора на ...
0
Коментарa

Слънчогледовите семки – по-полезни от месото, рибата и яйцата

Слънчогледовите семки – по-полезни от месото, рибата и яйцата

Слънчогледът (Helianthus annuus) е едногодишно растение, което е култивирано и отглеждано най-вече з...
0
Коментарa

Танчо Колев:Месо и млекопроизводители искат среща с премиера Пламен Орешарски

Танчо Колев:Месо и млекопроизводители искат среща с премиера Пламен Орешарски

Националното браншово сдружение на месо и млекопроизводителите иска среща с министър председателя Пл...
0
Коментарa

БОЛЕСТИ ПРИ ОВЦЕ И КОЗИ

БОЛЕСТИ ПРИ ОВЦЕ И КОЗИ

husband watches wife cheat
0
Коментарa

Шарка по овцете

Шарка по овцете

Шарка по овцете е остра, тежко протичаща заразна болест, която се причинява от вирус. В България заб...
0
Коментарa

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

women cheat on men o...
0
Коментарa

Доенето на овцете започва след отбиване на агнетата

Доенето на овцете започва след отбиване на агнетата

Доенето на овцете започва след отбиване на агнетата. При по-младите овце и през бозайния период се н...
0
Коментарa

Мярка 112 ” Създаване на стопанства на млади фермери”

Мярка 112 ” Създаване на стопанства на млади фермери”

Мярка 112 " Създаване на стопанства на млади фермери” или познатата още като "Млад фермер" е насочен...
0
Коментарa

Фермери, които притежават от 100 до 300 декара обработваема земя, са длъжни да отглеждат върху нея минимум две култури

Фермери, които притежават от 100 до 300 декара обработваема земя, са длъжни да отглеждат върху нея минимум две култури

МЗХ пусна дефиниция на "зелено директно плащане" Фермери, които притежават от 100 до 300 ...
0
Коментарa

Земеделци с национални доплащания за 2013 г., ще ползват преходна помощ до 2020 г.

Земеделци с национални доплащания за 2013 г., ще ползват преходна помощ до 2020 г.

Агроминистерството публикува днес на интернет страницата си своите предложения за директните плащани...
0
Коментарa

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“ Финансови условия: 6.1 Общ размер на пом...
0
Коментарa

МЗХ публикува анализ на изискванията за понятието активен фермер

МЗХ публикува анализ на изискванията за понятието активен фермер

МЗХ публикува анализ на изискванията за понятието активен фермер До 1 август МЗХ трябва да уведом...
0
Коментарa

До 1 август МЗХ ще изпрати в ЕК нотификация за минималните прагове на подпомагане

До 1 август МЗХ ще изпрати в ЕК нотификация за минималните прагове на подпомагане

Целта на въвеждане на минималните прагове за директни плащания е избягване на прекомерната администр...
0
Коментарa

Биологично животновъдство, правила за биологично производство

Биологично животновъдство, правила за биологично производство

Стопанството е с биологично производство и животинските продукти са произведени по биологичен начин,...
0
Коментарa

  ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИ	 ПОДСЕКТОРИ НА МЛЕЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО  ЮЛИ 2014      	  	

  ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИ ПОДСЕКТОРИ НА МЛЕЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО ЮЛИ 2014         

Доклад „ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИ ПОДСЕКТОРИ НА МЛЕЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО. ПРОЕКТНО МОДЕЛИРАНЕ ...
0
Коментарa

МЗХ: За три месеца земеделският сектор получи над 1,8 млрд. лева

МЗХ: За три месеца земеделският сектор получи над 1,8 млрд. лева

„Само за три месеца земеделските производители в сектора са получили над 1,8 млрд. лв. чрез директни...
0
Коментарa

Указания за извършване на инсектицидни обработки срещу син език

Указания за извършване на инсектицидни обработки срещу син език

Поради обявената епизоотична обстановка в страната, свързана със заболяването „Син език” по преживни...
0
Коментарa

ПРЕЗ 2015 Г. ПРОДЪЛЖАВА АКТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА НССЗ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – ЗЕМЕДЕЛСКИ БИЗНЕС

ПРЕЗ 2015 Г. ПРОДЪЛЖАВА АКТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА НССЗ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – ЗЕМЕДЕЛСКИ БИЗНЕС

През 2015 г. продължава активната дейност на НССЗ за подобряване на връзката „научни изследвания – с...
0
Коментарa

МЗХ изготви наръчник за директните плащания

МЗХ изготви наръчник за директните плащания

Министерството на земеделието и храните изготви Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при ...
0
Коментарa

Овцевъдите с над 50 животни ще получават двойни субсидии

Овцевъдите с над 50 животни ще получават двойни субсидии

Собствениците на стада с над 50 овце или кози ще могат да получават субсидии по две от схемите, коит...
0
Коментарa

ДОКАЗАНО! Овче мляко от Родопите бори 3 вида рак

ДОКАЗАНО! Овче мляко от Родопите бори 3 вида рак

Здравословно и с лечебен ефект – така в едно изречение може да се опише овчето мляко, което се произ...
0
Коментарa

България от българо-немското дружество HL-TopMix.

България от българо-немското дружество HL-TopMix.

от HL-TOPMIX Wisan®-Raps е суровина, получена от рапичен шрот чрез внимателна термичн...
0
Коментарa

На 5 август нов изпит за свободни места в Тракийския университет

На 5 август нов изпит за свободни места в Тракийския университет

На 5 август ще се проведе нов изпит- тест по география и по биология, на които да се явят кандидатст...
0
Коментарa


Търсене