Последни съвети
Амортизационнен план на земеделското стопанство

Амортизационнен план на земеделското стопанство

reasons women cheat
0
Коментарa

Храненето и интензификацията на овцевъдството

Храненето и интензификацията на овцевъдството

husband watches wife cheat
0
Коментарa

Машинното доене на овцете е нерешен, но решим проблем

Машинното доене на овцете е нерешен, но решим проблем

online
0
Коментарa

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЖИВОТНОВЪДНИ СГРАДИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ.ПАРАМЕТРИ ЗА НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ПО КАТЕГОРИИ ЖИВОТНИ.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЖИВОТНОВЪДНИ СГРАДИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ.ПАРАМЕТРИ ЗА НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ПО КАТЕГОРИИ ЖИВОТНИ.

Животновъдните ферми трябва да са снабдени с питейна вода, отговаряща на изискванията за качество на...
0
Коментарa

ТЕХНОЛОГИИ НА ХРАНЕНЕТО В ОВЦЕВЪДСТВОТО

ТЕХНОЛОГИИ НА ХРАНЕНЕТО В ОВЦЕВЪДСТВОТО

ХРАНЕНE НA ОВЦЕ
all women cheat
0
Коментарa

МОБИЛНА МАНДРА ПРОИЗВЕДЕНА В ТРОЯН

МОБИЛНА МАНДРА ПРОИЗВЕДЕНА В ТРОЯН

Мобилните мандри са една от алтернативите за малките ферми и сдруженията за колективна паша на овце ...
0
Коментарa

Христо Иванов:У нас вече се предлага преносима и сглобяема мини мандра, която лесно се монтира на желаното от стопанина място.

Христо Иванов:У нас вече се предлага преносима и сглобяема мини мандра, която лесно се монтира на желаното от стопанина място.

Производството на сирене високо в планината става все по-лесно. Причината е, че на пазара у нас вече...
2
Коментарa

Машинно доене при овцете

Машинно доене при овцете

Доенето на овцете започва след отбиване на агнетата. При по-младите овце и през бозайния период се н...
0
Коментарa

Овцете издържат на студа,но не понасят влага,течение,задушен и запарен въздух

Овцете издържат на студа,но не понасят влага,течение,задушен и запарен въздух

Овцете издържат на студа,но не понасят влага,течение,задушен и запарен въздух. През зимата,ранна ...
0
Коментарa


Търсене