Последни съвети
Техника на хранене на различни категории овце

Техника на хранене на различни категории овце

Овцете са със сложен стомах и оползотворяват много добре всички обемисти фуражи. По-същество те са т...
0
Коментарa

Техника на хранене на овцете майки

Техника на хранене на овцете майки

В зависимост от породата, нивото на селекция и направлението на овцете, годишната норма на кръмни ед...
0
Коментарa

Техника на хранене на овце при заплождане

Техника на хранене на овце при заплождане

Непосредствено преди и през първата половина на случната кампания храненето трябва да бъде на такова...
0
Коментарa

Техника на хранене на бременни овце

Техника на хранене на бременни овце

овцете най-добре използват хранителните вещества през последната третина на бременността и общото от...
0
Коментарa

Техника на хранене на лактиращи овце

Техника на хранене на лактиращи овце

Млечността е наследствено обусловен признак на овцете и се влияе от много фактори, като здравословно...
0
Коментарa

Техника на хранене през първи и втори период от лактацията на овце

Техника на хранене през първи и втори период от лактацията на овце

Обикновено храненето на овцете през първия период от лактацията съвпада с оборния период. В дажбата ...
0
Коментарa

Техника на хранене през 3-ти, 4-ти и 5-ти месец от лактацията на овце

Техника на хранене през 3-ти, 4-ти и 5-ти месец от лактацията на овце

Храненето на бременните овце майки , и то през втория период на бременност, съвпада с оборния период...
0
Коментарa

Примерна рецепта за комбиниран фураж за лактиращи овце

Примерна рецепта за комбиниран фураж за лактиращи овце

Ежедневно на овца се осигурява по 8-12g сол, за предпочитане каменна. В планинските и полупланински ...
0
Коментарa

Хранене на овцете през пасищния период

Хранене на овцете през пасищния период

Хранене на овцете през пасищния период Пасищният период започва от края на зимата и завършва до нач...
0
Коментарa

Зимното хранене на овцете и  зимна паша

Зимното хранене на овцете и зимна паша

Зимна паша се прилага главно в Южна България и техниката на пасане не се различава от тази от лятнат...
0
Коментарa

Влияние на различното ниво на протеиново хранене върху растежа и развитието на агнетата

Влияние на различното ниво на протеиново хранене върху растежа и развитието на агнетата

Растежът и развитието са свързани с наследствената основа на организма и с влиянието на околната сре...
0
Коментарa

Влияние на различното ниво на протеиново хранене върху млечността на овцете

Влияние на различното ниво на протеиново хранене върху млечността на овцете

кратността на доенето, от стресът, от храненето през последните два месеца от бременността и през це...
0
Коментарa

Влияние на различното ниво на протеиново хранене върху плодовитостта на овцете

Влияние на различното ниво на протеиново хранене върху плодовитостта на овцете

Нивото на хранене на овцете и кочовете преди и по време на случната кампания оказва съответно влияни...
0
Коментарa

Влияние на различното ниво на протеиново хранене върху растежа на вълната

Влияние на различното ниво на протеиново хранене върху растежа на вълната

От храненето на овцете зависи не само количеството, но и самото качество на вълната. Добре хранени ж...
0
Коментарa

Поене на овцете

Поене на овцете

Между овцевъдите съществува мнение, че овцата изисква много малко вода, поради което може да се пои ...
0
Коментарa

Поене на овцете през пролетта

Поене на овцете през пролетта

През пролетта, при наличие на зелена трева, овцете обикновено се поят по 2-3 пъти на ден, като консу...
0
Коментарa

Поене на овцете през зимата

Поене на овцете през зимата

През отделните сезони организацията на поене е различна. Обуславя се от нуждите на овцете от вода, к...
0
Коментарa

Поене на kърмещите майки

Поене на kърмещите майки

Кърмещите майки се нуждаят от два пъти повече вода, отколкото бременните. Обикновено през първите ня...
0
Коментарa

Угояване на възрастни овце майки

Угояване на възрастни овце майки

Обикновено овцете майки се използват за разплод 6-8 години след като се изключват от разплод т.е. бр...
0
Коментарa

Комбинираното угояване на шилета

Комбинираното угояване на шилета

Обикновено шилетата се угояват пасищно. Отбиват се от овцете майки на 2-2.5 месеца при живо тегло 18...
0
Коментарa

Млечността е наследствено обусловен признак на овцете и се влияе от много фактори

Млечността е наследствено обусловен признак на овцете и се влияе от много фактори

online
0
Коментарa

Биологично животновъдство - Профилактика на заболяванията и лечение на животните

Биологично животновъдство - Профилактика на заболяванията и лечение на животните

В стопанствата с биологичното производство за профилактика на заболяванията по животните се прилагат...
0
Коментарa


Търсене