Танчо Колев:Мерки за възстановяване на отрасъла и ефективно решаване на проблемите